Καλωσήρθατε στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου αποτελεί ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής  της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, που ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 926/17.7.2006 για να εξυπηρετήσει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του φύλου στην κοινωνική πολιτική και της ανάλυσης των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.  (περισσότερα…)

ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ProGender: Δωρεάν Διαδικτυακό Εργαστήριο & Σεμινάριο για τη θεματική ενότητα “Γυναίκες στην Διακυβέρνηση”

Τo Εργαστήριο Σπουδών Φύλου στο πλαίσιο του προγράμματος ProGender διοργανώνει δύο εκδηλώσεις τον Ιανουάριο για τη θεματική ενότητα:
“Οι γυναίκες στην διακυβέρνηση”.

Για το εργαστήριο με τίτλο ” The pandemic’s many crises: exploring gender, political power and change”, δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Για το σεμινάριο “Women in Politics”, δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν και διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο διμερών σχέσεων του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021)

Κάντε κλικ στις αφίσες!


Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα

Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents-Astrapi EU Project

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης: Erasmus+ Strategic Partnerships Key Action 2 Sector: KA204 – Strategic Partnerships for adult education και λήγει τον Μάρτιο του 2022.

Δείτε την σελίδα του προγράμματος

ProGender :Ψηφιακός κόμβος για τις έμφύλες επιπτώσεις της κρίσης του COVID -19

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό 2014–2021 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ | EEA Grants) και λήγει τον Ιούνιου του 2022.

Δείτε την σελίδα του προγράμματος