Νέα & Ανακοινώσεις 16 Σεπτεμβρίου 2013 Εκτύπωση

Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών-Workshop 3: “Mentoring and Training Competencies for young women” (26/9/2013 Αθήνα)

Η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ) συμμετέχει στο πρόγραμμα Grundvig με θέμα ‘How young technological women can do network with women 50+ (ΤΥΝΕΤ 50+)’ στο οποίο μελετώνται οι δυσκολίες των γυναικών με ηλικία άνω των 50 ετών  να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (email, internet, Skype, Facebook, κινητά κλπ) τόσο επειδή δεν διαθέτουν το σχετικό τεχνολογικό υπόβαθρο αλλά και επειδή λόγω προκαταλήψεων και στερεοτύπων δεν είναι θετικά διακείμενες προς αυτό ή δεν  διευκολύνεται η πρόσβασή τους.

Για περισσότερα δείτε το δελτίο τύπου.