Νέα & Ανακοινώσεις 7 Μαρτίου 2014 Εκτύπωση

Αποτελέσματα πανευρωπαϊκής έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (FRA)

A new report by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) presents results from the world’s biggest-ever survey on violence against women, revealing the extent of abuse suffered by women at home, work, in public and online. As well as demonstrating the wide prevalence of violence against adult women, the report also details incidents of physical and sexual violence experienced by women in childhood. The survey shows that policy makers need to recognise the extent of violence against women, and ensure that responses meet the needs and rights of all victims of violence against women in practice and not just on paper.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας.