Συνεργαζόμενοι Φορείς - Εργαστήριο Σπουδών Φύλου

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου έχει συνεργαστεί με πολλούς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, εθνικούς κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σωματεία, τόσο στην υλοποίηση των προγραμμάτων όσο και στην διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων.

Ενδεικτικά:

 1. Alma Mater Studiorum-Università di Bologna (UNIBOL)
  Department of Politics, Institutions and History
 2. Bilkent University (UBIL)
  Department of Political Science
 3. Brunel University London
 4. CEPS Projectes Socials
 5. Consorci Institut d’Infància i Mon Urbà (CIIMU)
  Institute of Childhood and Urban World
 6. “Dunărea de Jos” University of Galaţi (UDJG)Department of English Language and Literature
 7.  EDDA Centre of Excellence, Iceland
 8. EDEX-Educational Excellence Corporation Ltd (University of Nicosia)
 9. “Euro-Balkan” Institute, (EU-BAL)  Research Center in Gender Studies
 10. European Work and Employment Research Centre, Manchester Business School, University of Manchester   
 11. Fondation Maison des sciences de l’homme
 12. International Center for Minority Studies and Intercultural Relations (IMIR)
 13. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
 14. Moterų informacijos centras (Women’s Issues Information Centre)
 15. Surt. Fundació de Dones. Fundació Privada
 16. Symfiliosi 
 17. The Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies (PI)
 18. University of Cyprus (UCY)Department of Education
 19. Universidad del País Vasco
 20. Universitá degli Studi di Torino
 21. University of Hamburg, Institute for Sociology
 22. University of Hull, Department of Humanities
 23. University of Sussex, Sussex Centre for Gender Studies
 24. University of York, Department of Education
 25.  Utrecht University, Department of Media and Culture Studies/Graduate Gender Programme