Νέα & Ανακοινώσεις 11 Σεπτεμβρίου 2012 Εκτύπωση

Δελτίο Τύπου από Κέντρο Γυναικείων Μελετών & Ερευνών – ΔΙΟΤΙΜΑ

Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών – Διοτίμα

ανακοινώνει

την έναρξη του Σχεδίου Δράσης με τίτλο:

ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ

 Δράσεις Ενδυνάμωσης, πρόληψης της έμφυλης βίας, ενίσχυσης της κοινωνικής / εργασιακής (επαν)ένταξης ευπαθών ομάδων γυναικών

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους (αρ. υποέργου: 4) στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» (α’ & β’ κύκλου), του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» (Δικαιούχος: Γ. Γ. Ι. Φ.).

Δείτε το δελτίο τύπου.