Νέα & Ανακοινώσεις 13 Νοεμβρίου 2013 Εκτύπωση

Δελτίο Τύπου Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών

 Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.) ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος δράσης με τίτλο «Ανάδειξη της Οπτικής του Φύλου και Καταπολέμηση των Έμφυλων Διακρίσεων στα Α.Ε.Ι. (ΑΦΑΙΑ)» στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων») (α’ & β’ κύκλου ), του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» (Kωδικός ΟΠΣ 302424). Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με δικαιούχο την «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)».

Οι άμεσα ωφελούμενες από τη δράση του προγράμματος θα είναι φοιτήτριες (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και υποψήφιες διδάκτορες) από τα συμμετέχοντα Α.Ε.Ι. στο πρόγραμμα. Στόχος είναι η ενθάρρυνση των φοιτητριών για τη συνέχιση των σπουδών τους σε ανώτατο επίπεδο και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους προκειμένου να επιδιώξουν μία υψηλού επιπέδου καριέρα σε τομείς και επιστήμες όπου μέχρι σήμερα η γυναικεία παρουσία είναι χαμηλή.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Δελτίο Τύπου