Δημοσιεύσεις σε Θέματα Φύλου

Δημοσιεύσεις από την ερευνητική δραστηριότητα του  Εργαστηρίου:

 Βιβλία
  • Ντ. Βαΐου, Γ. Πετράκη, Μ. Στρατηγάκη (επιμ.), (2021),Έμφυλη Βία – Βία κατά των Γυναικών.  Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια &Εργαστήριο Σπουδών Φύλου Παντείου. Δείτε το Δελτίο Τύπου
  • Γεωργία Πετράκη (2020),ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ:διαπιστώσεις, ερωτήματα και ερωτηματικάΤΕΤΡΑΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Δείτε το Δελτίο Τύπου
  • Γεωργία Πετράκη, Νέλλη Καμπούρη, Σούλα Μαρινούδη (2020),Φύλο, κράτος πρόνοιας και ανθεκτικότητα στην κρίση, Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος & Εργαστήριο Σπουδών Φύλου – Πάντειο Πανεπιστήμιο.Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ την έκδοση δωρεάν.
  • Μαρία Καραμεσίνη και Μαρία Συμεωνάκη (2019), Συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας στην Ελλάδα. Γένεση, εξέλιξη και αποτίμηση μιας πολιτικήςΑθήνα: Εκδόσεις Νήσος & Εργαστήριο Σπουδών Φύλου – Πάντειο Πανεπιστήμιο (δεύτερη έκδοση 2020) Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ την έκδοση δωρεάν.
  • Μαρία Καραμεσίνη και Jill Rubery(2015), Γυναίκες και Λιτότητα. Οικονομική κρίση και το μέλλον της ισότητας των φύλωνΑθήνα: Εκδόσεις Νήσος & Εργαστήριο Σπουδών Φύλου – Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • Karamessini M. and J. Rubery eds. (2013), Women and Austerity. The Economic Crisis and the Future for Gender Equality, (London and New York: Routledge)
  • Ζαββού Α., Ν. Καμπούρη, και Μ. Στρατηγάκη επιμέλεια, (2013), Φύλο Μετανάστευση και Διαπολιτισμικότητα, Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος
  • Ντ. Βαΐου και Μ. Στρατηγάκη επιμέλεια, (2008), Το Φύλο της Μετανάστευσης, Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο

Μαρία Καραμεσίνη

Βιβλία

1)       Karamessini M. and J. Rubery eds. (2013), Women and Austerity. The Economic Crisis and the Future for Gender Equality,London andNew York: Routledge (368 σελίδες).

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ή συλλογικούς τόμους

1)     Karamessini M. (2013), “Introduction: Women’s vulnerability to recession and austerity”, in M. Karamessini and J. Rubery (eds.), Women and Austerity. The Economic Crisis and the Future for Gender Equality, London andNew York: Routledge, pp. 3-16.

2)     Karamessini M. (2013), “Structural Crisis and Adjustment in Greece: Social regression and the challenge to gender equality”, in M. Karamessini and J. Rubery (eds.), Women and Austerity. The Economic Crisis and the Future for Gender Equality, London andNew York: Routledge, pp. 165-185.

3)     Karamessini M. and J. Rubery (2013), “Economic Crisis and Austerity: Challenges to gender equality”, in M. Karamessini and J. Rubery (eds.), Women and Austerity. The Economic Crisis and the Future for Gender Equality, London andNew York: Routledge, pp. 314-351.

4)     Karamessini M. (2012), “Female activity and employment trends and patterns in Greece. Women’s difficult road to economic independence”στο A. Buğra and Y. Özkan (eds.), Trajectories of Female Employment in the Mediterranean, Houndmills,Basingstoke, Hampshire: Palgrave MacMillan, pp.65-90

5)     Karamessini M. (2012),Strukturkrise, Schocktherapie und Gender in Griechenland”, in Ingrid Kurz-Scherf and Alexandra Scheele (Hrsg.), Macht oder ökonomisches Gesetz? Zum Zusammenhang von Krise und Geschlecht, Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot, pp. 187-205.

6)     Karamessini M. (2010), “Life stage transitions and the still critical role of the family in Greece”, in D. Anxo, G. Bosch and J. Rubery (eds.), The Welfare State and Life Transitions: A European  Perspective, Cheltenham, UK: Edward Elgar, pp. 257-283.

7)     Καραμεσίνη Μ. (2008), «Η ισότητα των φύλων στην απασχόληση: επισκόπηση και αποτίμηση των πολιτικών της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα», στο Μ. Στρατηγάκη (επιμ.), Πολιτικές ισότητας των φύλων. Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και εθνικές πρακτικές, Αθήνα: Gutenberg, σελ. 279-328.

8)     Karamessini M. & Ioakimoglou E. (2007), «Wage Determination and the Gender Pay Gap: a Feminist Political Economy Analysis and Decomposition», Feminist Economics 13 (1), pp. 31-66.

9)     Karamessini M. (2006), «Gender equality and employment policy», στο M. Petmesidou and E. Mossialos (eds.), Social Policy Developments in Greece, London: Ashgate, pp.239-262.

10) Καραμεσίνη Μ. (2005), «Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως πρόκληση για την πολιτική απασχόλησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στο Α. Δεδουσόπουλος, Γ. Κουζής, Ξ. Πετρινιώτη, Σ. Ρομπόλης (επιμ.), Εργασία 2005, Αθήνα: Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 337-346.

11) Καραμεσίνη Μ. & Ιωακείμογλου Η. (2003), Προσδιοριστικοί παράγοντες του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, στο ΚΕΘΙ, Ίση αμοιβή – προσοχή στο κενό: μελέτες και έρευνες, Αθήνα: ΚΕΘΙ, σελ. 15-93.

12) Καραμεσίνη Μ. (2002), «Η διάσταση του φύλου στη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων: η ελληνική περίπτωση», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τεύχ. 108-109, σελ 3-32.

13) Καραμεσίνη Μ. (2002), «Η αντιμετώπιση των γυναικών στη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων: κριτικά σχόλια για την ελληνική περίπτωση», στο Χ. Γολέμης (επιμ.) Μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών συνταξιοδοτικών συστημάτων. Νεο-φιλελεύθερες πολιτικές και προοδευτικές εναλλακτικές λύσεις, Εταιρεία Πολιτικού Προβληματισμού «Νίκος Πουλαντζάς», Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ.149-171.

14) Karamessini M. (1998), «Greece», in M.-L. Moltό & T. Domingo (coord.), Women and the Labour Market in the Southern European Countries. The State of the Art, Collecciό Quaderns Feministes, Institut Universitari d’Estudis de la Dona, Universitat de València, pp. 23-26, 50-55, 75-80, 95-101, 116-118.

15) Καραμεσίνη Μ. (1998), «Γυναίκες και απασχόληση στην Ελλάδα. Τάσεις και διεθνείς συγκρίσεις», στο Ξ. Πετρινιώτη & Γ. Κουκουλές (επιμ.), Επετηρίδα Εργασίας 1998, Αθήνα: Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Παντείου, σελ. 177-184.

Δημοσιευμένα πρακτικά συνεδρίων/ημερίδων/σεμιναρίων

1)     Karamessini M. (2004), “Gender mainstreaming and local government”, στο Czech Ministry of Labour and Social Affairs & National Training Fund of the Czech Republic, National Conference on Gender Equality, Prague, 23 November 2004 (8 σελίδες).

2)     Καραμεσίνη Μ. (2002), «Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και ισότητα των φύλων», στο Κοινωνική Ασφάλιση και Ισότητα των Φύλων, Αθήνα: Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, σελ. 141-148.

3)     Karamessini M. (2002), «Factors affecting the gender pay gap in Greece», European Transnational Conference, Towards a Closing of the Gender Pay Gap, Oslo, 17-19 November 2002, http://www.likestilling.no/ genderpaygap/conferencereport_european.pdf   pp. 57-63.

4)     Καραμεσίνη Μ. (2001), «Παγκοσμιοποίηση και φτώχεια των γυναικών», στο Η παγκοσμιοποίηση και οι επιπτώσεις της στις γυναίκες, Πρακτικά ημερίδας του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών (ελληνικό τμήμα), Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2001, σελ. 19-23.

5)     Καραμεσίνη Μ. (2000), «Ισότητα των φύλων και εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση», στο Στρατηγικές για την ισότητα των φύλων, Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου που διοργάνωσε το ΚΕΘΙ, σελ. 59-62.

6)     Καραμεσίνη Μ. (1999), «ΟΝΕ και ανισότητα των δύο φύλων», στο Ελληνική Οικονομία, Ενιαίο Νόμισμα και Ευρώ, 20-21 Μαρτίου 1998, Ζάππειο Μέγαρο, Πρακτικά Οικονομικού Συνεδρίου που διοργάνωσε ο «Συνασπισμός», σελ. 95-99.

Βιβλιοκρισία σε επιστημονικό περιοδικό

1)     Κριτική του βιβλίου των Inga Persson and Christina Jonung, eds. Economics of the Family and Family Policies, 222 σελίδες (London: Routledge, Research on Gender and Society Series, 1997), που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό NORA. Nordic Journal of Women’s Studies, Vol. 7, No 2-3, 1999, pp. 162-164.

Working Papers – Εργασίες

1)     Karamessini M. (2004), «Women’s Representation and Progression in Science Careers in Greece», Research Reports No. 19, Centre for the Study of Law and Policy in Europe, University ofLeeds (26 σελίδες).

2)     Karamessini M. (1997), «Equal Opportunities and Collective Bargaining in the EU. A Case Study from Greece», Working Paper 97/72/EN or GR,Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (51 σελίδες).

Επίσης διαθέσιμο στο:

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/wp9772.htm

Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1)      Karamessini M. (2011), “Labour market impact of the crisis on men and women in Greece”, European Commission’s Expert Group on Gender and Employment (24 σελίδες) (υπό δημοσίευση στο http://www.fgb-egge.it/).

2)      Karamessini M. (2011), National Expert Assessment of the Gender Perspective in the 2011 National Reform Programme for Employment: Greece”, European Commission’s Expert Group on Gender and Employment (29 σελίδες) (υπό δημοσίευση στο http://www.fgb-egge.it/).

3)      Karamessini M. (2010), “Short Report on Migrant Women in Greece”, European Commission’s Expert Group on Gender and Employment (7 σελίδες) (υπό δημοσίευση στο http://www.fgb-egge.it/).

4)      Karamessini M. (2010), “National Expert Assessment of the Gender Perspective in the 2010 National Reform Programme for Employment: Greece”, European Commission’s Expert Group on Gender and Employment (27 σελίδες) (υπό δημοσίευση στο http://www.fgb-egge.it/).

5)      Karamessini M. (2010), “Lifelong learning and new skills in Greece. A gender perspective”, European Commission’s Expert Group on Gender and Employment (υπό δημοσίευση στο http://www.fgb-egge.it/).

6)      Karamessini M. (2009), “National Expert Assessment of the Gender Perspective in the 2009 National Reform Programme for Employment”, European Commission’s Expert Group on Gender and Employment http://www.fgb-egge.it/public/documets/National%20Expert%20Assessment%20of%20the%20Gender%20Perspective%20in%20Greece_1.pdf (26 σελίδες).

7)      Karamessini M. (2009), “Fiscal system and female employment in Greece”, European Commission’s Expert Group on Gender and Employment, http://www.fgb-egge.it/public/documets/Fiscal%20system%20and%20female%20employment%20in%20Greece_1.pdf (19 σελίδες).

8)      Karamessini M. (2008), “National Expert Assessment of the Gender Perspective in the 2008 National Reform Programme for Employment. Greece”, European Commission’s Expert Group on Gender and Employment, http://www.fgb-egge.it/public/documets/National%20Expert%20Assessment%20of%20the%20Gender%20Perspective%20in%20Greece.pdf (25 σελίδες).

9)     Karamessini M. (2008), “Gender segregation in the labour market: roots, implications and policy responses in Greece”, European Commission’s Expert Group on Gender and Employment, http://www.fgb-egge.it/public/documets/Gender%20segregation%20in%20the%20labour%20market%20in%20Greece.pdf (22 σελίδες).

10)Karamessini M. (2003), «Women Promote Technology. Statements and Comments – Greece», in Women Promote Technology: Reducing the Gender Digital Divide, Berlin, October 9-10, European Commission-DG EMPL – Peer Review Programme of the European Employment Strategy, http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/germany03/greeceGER03.pdf (6 σελίδες).

11)Karamessini M. (2003), «Assessment of the National Action Plans for Employment from a Gender Perspective – Greece», European Commission’s Expert Group on Gender and Employment http://www.mbs.ac.uk/research/europeanemployment/projects/gendersocial/documents/NAP2003_GR.pdf (20 σελίδες).

12)Karamessini M. (2003), «Assessment of the National Action Plans on Social Inclusion from a Gender Perspective – Greece», European Commission’s Expert Group on Gender and Employment, http://www.mbs.ac.uk/research/europeanemployment/projects/gendersocial/documents/SINAP_GR2003.pdf (11 σελίδες).

13)Karamessini M. (2003), «The Costs of Non-Gender Equality Legislation: The Greek Report», European Commission’s Expert Group on Gender and Employment, http://www.mbs.ac.uk/research/europeanemployment/projects/gendersocial/documents/CNE_Greece.pdf (49 σελίδες).

14)Karamessini M. (2002), «National Reports on the Unadjusted and Adjusted Gender Pay Gap – Greece», European Commission’s Expert Group on Gender and Employment, http://www.mbs.ac.uk/research/europeanemployment/projects/gendersocial/documents/GPG2002_GR.pdf (23 σελίδες).

15)Karamessini M. (2002), «Assessment of the National Action Plan for Employment 2002 from a Gender Perspective – Greece», European Commission’s Expert Group on Gender and Employment,. http://www.mbs.ac.uk/research/europeanemployment/projects/gendersocial/documents/NAP2002_GR.pdf (9 σελίδες)

16)Karamessini M. (2002), «Supplementary information regarding policies to promote gender equality and employment – Greece», European Commission’s Expert Group on Gender and Employment, http://www.mbs.ac.uk/research/europeanemployment/projects/gendersocial/documents/EGGE2002_GR.pdf (7 σελίδες).

17)Karamessini M., Lehto A.-M., MairhuberI.& Smith M. (2001), «Indicators of Gender Equality in Employment and Unemployment», in J. Rubery et al. (eds.), Indicators on Gender Equality in the European Employment Strategy, European Commission Expert Group on Gender and Employment,http://www.mbs.ac.uk/research/europeanemployment/projects/gendersocial/documents/Indicators2001%28final%29.pdf (σελ. 5-34).

18)Karamessini M. (2001), «Mainstreaming Gender Equality in the 2001 Greek National Action Plan for Employment. Final Evaluation Report», European Commission’s Expert Group on Gender and Employment,http://www.mbs.ac.uk/research/europeanemployment/projects/gendersocial/documents/GR2001.pdf (37 σελίδες).

19)Karamessini M. (2000), «Mainstreaming Gender Equality in the 2000 Greek National Action Plan for Employment: Final Evaluation Report», European Commission’s Expert Group on Gender and Employment,http://www.mbs.ac.uk/research/europeanemployment/projects/gendersocial/documents/EL_Napev.pdf (31 σελίδες).

20)Karamessini M. (2000), «Gender Impact Assessment and the European Employment Policy in Greece», European Commission’s Expert Group on Gender and Employment http://www.mbs.ac.uk/research/europeanemployment/projects/gendersocial/documents/GIA_Greece.pdf (30 σελίδες).

21)Rubery J., Eligsaeter A-L., Karamessini M.,  Ilmakunnas S., Plasman R., Silvera R., Sjorup K. & Villa P. (1998), «Gender mainstreaming in European Employment Policy», Report by the European Commission’s group of experts on Gender and Employment, http://www.mbs.ac.uk/research/europeanemployment/projects/gendersocial/documents/mainstreaming.pdf (110 σελίδες)

22)Cavouriaris M., Karamessini M. & Symeonidou H. (1995), «Women and the European employment rate: the causes and consequences of the variations in female activity and employment patterns in Greece», European Commission Network of Experts on the Situation of Women in the Labour Market,Manchester: UMIST (74 σελίδες).

23)Cavouriaris M., Karamessini M. & Symeonidou H. (1994), «Changing Patterns of Work and Working Time for Men and Women: towards the Integration or the Segmentation of the Greek Labour Market? », European Commission Network of Experts on the Situation of Women in the Labour Market, Manchester: UMIST (67 σελίδες).

24)Cavouriaris M. & Karamessini M. (1993), «Wage determination and Sex Segregation in Employment in Greece», European Commission Network of Experts on the Situation of Women in the Labour Market,Manchester: UMIST  (71 σελίδες).