Εκδηλώσεις Εργαστηρίου 7 Ιανουαρίου 2022 Εκτύπωση

ProGender: Δωρεάν Διαδικτυακό Εργαστήριο & Σεμινάριο για τη θεματική ενότητα “Γυναίκες στην Διακυβέρνηση”

Τo Εργαστήριο Σπουδών Φύλου στο πλαίσιο του προγράμματος ProGender διοργανώνει δύο εκδηλώσεις τον Ιανουάριο για τη θεματική ενότητα:
“Οι γυναίκες στην διακυβέρνηση”.

Για το εργαστήριο με τίτλο ” The pandemic’s many crises: exploring gender, political power and change”, δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Για το σεμινάριο “Women in Politics”, δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν και διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο διμερών σχέσεων του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021)

Κάντε κλικ στις αφίσες!