Νέα & Ανακοινώσεις 13 Δεκεμβρίου 2012 Εκτύπωση

Εργαστήρι της Επιστημονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη με θέμα: Εργασία και γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα. Η επιστημονική αποτύπωση.(14/12/2012) Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη διοργανώνει εργαστήρι με θέμα: “Εργασία και γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα. Η επιστημονική αποτύπωση”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 στις 17.00-20.00, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αίθουσα ΚΕΚΜΟΚΟΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρόγραμμα.