Αντιμετωπίζοντας την έμφυλη βία μέσω του αθλητισμού -πιλοτικό πρόγραμμα - Εργαστήριο Σπουδών Φύλου

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την προώθηση της πρόληψης της έμφυλης βίας στον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν (α) μια σειρά αθλητικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν ειδικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό και την πρόληψη της έμφυλης βίας και (β) μια σειρά εργαστηρίων που θα προάγουν την ευαισθητοποίηση για την έμφυλη βία και θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες συνδημιουργίας για την δημουργία επιμορφωτικών εργαλείων. Αυτά τα δύο στοιχεία του έργου θα συνδυαστούν για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.

Το έργο συντονίζεται από το Γυμναστικό Σωματείο “ΑΛΤΙΣ”.

Η ομάδα υλοποίησης του Εργαστηρίου αποτελείται από: την Αν. Καθ. Μαρία Στρατηγάκη (Επιστημονικά Υπεύθυνη), την Νέλη Καμπούρη και την Βούλα Τουρή.

Δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Δείτε το Toolkit του προγράμματος.

Το έργο χρηματοδοτειται στο πλαίσιο του Προγράμματος Resistire  (RESpondIng to outbreakS through co-creaTIve inclusive equality stRatEgies) Αρ. Συμ.101015990) από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Ορίζοντας 2020 Έρευνα και Καινοτομία”