Ερευνητικά Προγράμματα

ASTRAPI EU Project -Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συμμετέχει από τον Σεπτέμβριο του 2019 στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος  : Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents με συντονιστή φορέα την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης: Erasmus+ Strategic Partnerships Key Action 2 Sector: KA204 – Strategic Partnerships for adult education και έληξε τον Αύγουστο του 2022.

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος ήταν η Καθ. Γεωργία Πετράκη.

Δείτε τα παραδοτέα του προγράμματος που μεταφράστηκαν στα ελληνικά:

1) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (TOOLKIT) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2) ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στα αγγλικά μπορείτε να δείτε το Training Handbook to prevent and handle sexual harassment at work