Μαθήματα φύλου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο - Εργαστήριο Σπουδών Φύλου

Δείτε τον ενδεικτικό κατάλογο των μαθημάτων που διδάχθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021. Ο κατάλογος καταρτήθηκε από την Υπ. Διδ. Αρετή Μαυρομμάτη Λαγάνη.

Tο Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 λειτούργησε στο Πάντειο Πανεπιστημίο, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική», με τη συνεργασία των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής. Δείτε το ΦΕΚ του προγράμματος.