Νέα & Ανακοινώσεις 14 Δεκεμβρίου 2011 Εκτύπωση

Ομάδα Φύλου του Ομίλου για την Μελέτη της Ιστορίας και της Κοινωνίας: Διοργάνωση σειράς διαλέξεων με γενικό τίτλο «Το φύλο στις (νέες) έρευνες»

Δείτε την πρόσκληση και την αφίσα.