Νέα & Ανακοινώσεις 4 Φεβρουαρίου 2015 Εκτύπωση

Πρόγραμμα PRAKSIS Employability-Εκδήλωση : “Έμφυλες διακρίσεις & Εμπόδια στην Αγορά Εργασίας”Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας (6/2/2015)

Το Πρόγραμμα PRAKSIS Employability διοργανώνει εκδήλωση δικτύωσης σε συνεργασία με την υπηρεσία Νομικής Βοήθειας της ΑΡΣΙΣ, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, 10.00 -14.00, στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας.

Η εκδήλωση, με τίτλο: “Έμφυλες διακρίσεις & Εμπόδια στην Αγορά Εργασίας“, θα έχει την μορφή εργαστηρίου με βιωματικές ασκήσεις με στόχο την ενημέρωση και ενίσχυση ανέργων γυναικών που αντιμετωπίζουν εμπόδια κατά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας λόγω φύλου, ηλικίας, δυσκολιών εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, μακροχρόνιας κατάστασης ανεργίας.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε άνεργες γυναίκες που αντιμετωπίζουν ποικίλους αποκλεισμούς κατά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα.

Aριθμός συμμετεχόντων: 30

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν στα παρακάτω στα τηλέφωνα & e-mail:

PRAKSIS Employability:  210 82 10 551

 employability@praksis.gr

ΑΡΣΙΣ Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας: 210 82 57 662 – 3

arsisathina.legalaid@gmail.com

 Δείτε την πρόσκληση