Νέα & Ανακοινώσεις 4 Φεβρουαρίου 2014 Εκτύπωση

Σεμινάρια Συμβουλευτικής/ Πληροφόρησης του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης με τίτλο: “Συμβολή στην καταπολέμηση των στερεοτύπων λόγω φύλου όπως παρουσιάζονται στα ΜΜΕ-Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης” σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στα σεμινάρια της Συμβουλευτικής/ Πληροφόρησης νέων επιστημόνων (Απόφοιτων ή φοιτητών-τριών Σχολών ΜΜΕ, ΙΕΚ Δημοσιογραφίας, Διαφημιστών/-τριών), δημοσιογράφων και απασχολούμενων ή και άνεργων στα ΜΜΕ σχετικά με το τι είναι τα έμφυλα στερεότυπα, το πως αυτά αναπαράγονται μέσω των ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, τύπος).
Το Πρόγραμμα Συναντήσεων της Συμβουλευτικής περιλαμβάνει 2 κύκλους ομαδικών συναντήσεων από 4 εισηγήσεις ο κάθε κύκλος. Oι εισηγήσεις θα αναφέρονται στην προβληματική του φύλου, στις κοινωνικές αναπαραστάσεις και στα έμφυλα στερεότυπα στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο.
Μετά την επιλογή των ενδιαφερόμενων που επιθυμούν να λάβουν μέρος, οι συναντήσεις θα υλοποιηθούν κατά τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο 2014 στα γραφεία του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Σκουφά 60, Αθήνα, 17.00-19.00 μ.μ.

Θα δοθούν Βεβαιώσεις συμμετοχής στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες.

Δείτε την Αίτηση για τις Συναντήσεις της Συμβουλευτικής, το δελτίο τύπου, και το ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος.

Οι συμπληρωμένες από τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες Αιτήσεις θα αποστέλλονται στην υπεύθυνη επικοινωνίας κα Αγγελική Υφαντή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sdg.gendermedia@hotmail.com
Καταληκτική ημερομηνία για αποστολή αιτήσεων: 17/02/2014