Νέα & Ανακοινώσεις 14 Μαΐου 2013 Εκτύπωση

Συνέδριο με τίτλο “Gender Equality Index” (13/6/2013) Βρυξέλλες.

Το Ευρωπαϊκο Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) διοργανώνει διεθνές συνέδριο με τίτλο :  Gender Equality Index  στις 13/6/2013 στην έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Περισσότερς πληροφορίες θα βρείτε εδώ.