Εκδηλώσεις Εργαστηρίου 25 Ιανουαρίου 2021 Εκτύπωση

Έναρξη προγράμματος «ProGender :Ψηφιακός κόμβος για τις έμφυλες επιπτώσεις της κρίσης του COVID -19»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ProGender :Ψηφιακός κόμβος για τις έμφύλες επιπτώσεις της κρίσης του COVID -19» το οποίο συντονίζει το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου και χρηματοδοτείται από το Ταμείο διμερών σχέσεων του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021) πραγματοποίηθηκε στις 21/1/2021 η διαδικτυακή εναρκτηρια συνάντηση των εταίρων. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων καθώς και των φορέων χρηματοδότησης.

Την ομάδα υλοποίησης του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου αποτελούν  η  Αν.Καθ. Μαρία Στρατηγάκη ως επιστημονικά υπεύθυνη, η Δρ. Ν. Καμπούρη, η Υπ. Διδ. Θωμαϊς  Κάββουρα και το μέλος ΕΤΕΠ Βούλα Τουρή.

Συνεργαζόμενοι φορείς είναι:η ΑΜΚΕ «Κολεκτίβα Έρευνας και Εκπαίδευσης» (REC), η ΚΟΙΝΣΕΠ «Στην Πρίζα», το «Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορά (RIKK)» στην Ισλανδία και το «Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (NTNU)» στο Trodheim. Για περισσότερα δείτε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ