Ερευνητικά Προγράμματα

Αντιμετωπίζοντας την έμφυλη βία μέσω του αθλητισμού -πιλοτικό πρόγραμμα

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την προώθηση της πρόληψης της έμφυλης βίας στον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν (α) μια σειρά αθλητικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν ειδικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό και την πρόληψη της έμφυλης βίας και (β) μια σειρά εργαστηρίων που θα προάγουν την ευαισθητοποίηση για την έμφυλη βία και θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες συνδημιουργίας για την δημουργία επιμορφωτικών εργαλείων. Αυτά τα δύο στοιχεία του έργου θα συνδυαστούν για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.

Το έργο συντονίζεται από το Γυμναστικό Σωματείο “ΑΛΤΙΣ”.

Η ομάδα υλοποίησης του Εργαστηρίου αποτελείται από: την Αν. Καθ. Μαρία Στρατηγάκη (Επιστημονικά Υπεύθυνη), την Νέλη Καμπούρη και την Βούλα Τουρή.

Δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Δείτε το Toolkit του προγράμματος.

Το έργο χρηματοδοτειται στο πλαίσιο του Προγράμματος Resistire  (RESpondIng to outbreakS through co-creaTIve inclusive equality stRatEgies) Αρ. Συμ.101015990) από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Ορίζοντας 2020 Έρευνα και Καινοτομία”

ProGender: Ψηφιακός Κόμβος για τις Έμφυλες Επιπτώσεις της κρίσης του Covid-19

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συντονίζει από τον Δεκέμβριο του 2020 το έργο: ProGender: Ψηφιακός Κόμβος για τις Έμφυλες Επιπτώσεις της κρίσης του Covid-19 με επιστημονικά υπέυθυνη την Αν. Καθ. Μαρία Στρατηγάκη.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014– 2021) που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Περισότερες πληροφορίες  στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Safe At Work

Tο έργο Safe at Work στοχεύει στην καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία και την ενίσχυση του προστατευτικού πλαισίου με εμπειρικά δεδομένα και προτάσεις πολιτικής.

Μέσα από την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων ή επιζησασών, την παροχή μηχανισμών και εργαλείων πρόληψης και αντιμετώπισης στο σύνολο του κόσμου της εργασίας και εμπεριστατωμένης γνώσης για τον τρόπο σκέψης των ανδρών, το έργο θα δημιουργήσει έναν πολύπλευρο μηχανισμό προστασίας από τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, τροφοδοτώντας με εμπειρικά δεδομένα την εφαρμογή της ανάλογης νομοθεσίας, για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών, μέσα από την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

ASTRAPI EU Project -Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συμμετέχει από τον Σεπτέμβριο του 2019 στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος  : Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents με συντονιστή φορέα την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης: Erasmus+ Strategic Partnerships Key Action 2 Sector: KA204 – Strategic Partnerships for adult education και έληξε τον Αύγουστο του 2022.

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος ήταν η Καθ. Γεωργία Πετράκη.

Δείτε τα παραδοτέα του προγράμματος που μεταφράστηκαν στα ελληνικά:

1) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (TOOLKIT) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2) ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στα αγγλικά μπορείτε να δείτε το Training Handbook to prevent and handle sexual harassment at work

HR in Practice

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συμμετείχε στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος :“Human Rights as a part of language training to prevent HRV and harmful practices in the communities (HR in Practice)” .

Διάρκεια 24 μήνες (Ιανουάριος 2016-Δεκέμβριος 2018)

Χρηματοδότηση: Ε.Ε. (JUST /2014/ACTION GRANTS)

Δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος

USV React

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συμμετείχε από τον Μάρτιο του 2016 στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος  : “Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV): Training for Sustainable Student Services” με συντονιστή φορέα το  Brunel University London. Χρηματοδότηση: Ε.Ε. (JUST /2014/ACTION GRANTS)

Διάρκεια  Μάρτιος 2016- Φεβρουάριος 2018

Περισότερες πληροφορίες  στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες»

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συμμετείχε στην υλοποίηση της Πράξης «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες» που συντονίζει το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του  Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014.

Διάρκεια: Άυγουστος 2015-Δεκέμβριος 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δείτε τα παραδοτέα του έργου:

Μετανάλυση-αποτελεσμάτων-έρευνας-χρήσης-χρόνου

Έκθεση Ευρημάτων Έρευνας Πεδίου «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες»

Βιβλιογραφική Επισκόπηση και Ανάλυση Πολιτικών σχετικά με τη Συμφιλίωση Επαγγελματικής και Οικογενειακής/Ιδιωτικής Ζωής

Combating Trafficking in Women for Labour Exploitation in Domestic Work

Στόχος του προγράμματος ήταν η απόκτηση γνώσης, η συλλογή δεδομένων σχετικά με την εθνική κατάσταση της εμπορίας γυναικών με σκοπό την καταναγκαστική εργασία σε τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες οικιακές βοηθούς μέσω ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας, χρησιμοποιώντας την προοπτική για την ισότητα των φύλων.

Συντονιστής φορέας ήταν EDEX-Educational Excellence Corporation Limited (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) και οι υπόλοιποι εταίροι ήταν: Mediterranean Institute of Gender Studies, SURT  και Women’s information Centre .

Διάρκεια 24 μήνες (Ιούλιος 2013-Ιούνιος 2015)

Χρηματοδότηση: Ε.Ε. (ISEC)

Επιστημονικά Υπέυθυνη: Καθ. Μαρία Καραμεσίνη

Δείτε  το φυλλάδιο του προγράμματος με τα ερευνητικά απότελέσματα για την Ελλάδα

Δείτε το  βιβλίο  με τα συνολικά αποτελέσματα του προγράμματος

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε  εδώ.

MIG@NET

Mignet Το MIG@NET διερεύνησε τους τρόπους με τους οποίους οι μετανάστες και οι μεταναστευτικές κοινότητες συμμετέχουν στην παραγωγή και στο μετασχηματισμό διεθνικών ψηφιακών δικτύων και την επίδραση των διεθνικών ψηφιακών δικτύων στην κινητικότητα και ενσωμάτωση των μεταναστών/ριών.

Ge.M.IC

 Το Ge.M.IC “Gender, Migration and Intercultural IGemicnteractions in South-EastEurope and the Mediterranean” (https://gemic-eu.panteion.gr/) είναι διακρατικό ερευνητικό Πρόγραμμα που εντάσσεται στο έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο  της Ευρωπαϊκής Ένωσης .