Ερευνητικά Προγράμματα

Combating Trafficking in Women for Labour Exploitation in Domestic Work

Στόχος του προγράμματος ήταν η απόκτηση γνώσης, η συλλογή δεδομένων σχετικά με την εθνική κατάσταση της εμπορίας γυναικών με σκοπό την καταναγκαστική εργασία σε τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες οικιακές βοηθούς μέσω ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας, χρησιμοποιώντας την προοπτική για την ισότητα των φύλων.

Συντονιστής φορέας ήταν EDEX-Educational Excellence Corporation Limited (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) και οι υπόλοιποι εταίροι ήταν: Mediterranean Institute of Gender Studies, SURT  και Women’s information Centre .

Διάρκεια 24 μήνες (Ιούλιος 2013-Ιούνιος 2015)

Χρηματοδότηση: Ε.Ε. (ISEC)

Επιστημονικά Υπέυθυνη: Καθ. Μαρία Καραμεσίνη

Δείτε  το φυλλάδιο του προγράμματος με τα ερευνητικά απότελέσματα για την Ελλάδα

Δείτε το  βιβλίο  με τα συνολικά αποτελέσματα του προγράμματος

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε  εδώ.