Ερευνητικά Προγράμματα

USV React

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συμμετείχε από τον Μάρτιο του 2016 στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος  : “Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV): Training for Sustainable Student Services” με συντονιστή φορέα το  Brunel University London. Χρηματοδότηση: Ε.Ε. (JUST /2014/ACTION GRANTS)

Διάρκεια  Μάρτιος 2016- Φεβρουάριος 2018

Περισότερες πληροφορίες  στην ιστοσελίδα του προγράμματος.