Αρχείο Σεπτέμβριος 6th, 2018

Πρόγραμμα SPEAK: Νομική υποστήριξη και ευαισθητοποίηση κατά της έμφυλης βίας (Σεπτέμβριος 2018 – Απρίλιος 2019)

Το πρόγραμμα «SPEAK: Νομική υποστήριξη και ευαισθητοποίηση κατά της έμφυλης βίας», που χρηματοδοτείται από την εταιρεία Παπαστράτος, συνεχίζεται  για την περίοδο Σεπτέμβριος  2018 – Απρίλιος 2019, υλοποιεί  το Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών Διοτίμα Στόχος του προγράμματος είναι η παρέμβαση κατά της έμφυλης βίας σε συνδυασμό με τη μέριμνα για γυναίκες με χαμηλά ή καθόλου εισοδήματα. […]

Εκδήλωση για την ενίσχυση συμμετοχής των γυναικών στον Ορίζοντα 2020 και τις σχετικές ευκαιρίες (18/9/2018 Βρυξέλλες)

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EMPOWA διοργανώνεται η εκδήλωση BarCamp με τίτλο “Women entrepreneurs in Horizon 2020 and beyond” στις 18 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και προτάσεων για τον εντοπισμό των προκλήσεων και την προώθηση των ευκαιριών για τις γυναίκες στον Ορίζοντα 2020. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του έργου […]