Αρχείο Οκτώβριος 9th, 2018

Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής & Ομάδα Φύλου και Δημοκρατίας Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης- ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2019: Φύλο, Σεξουαλικότητα, Επιστήμη, Εξουσία και Κοινωνία Ελέγχου

Το Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής (ΕΕΠ) του τμήματος ΠΕΔΔ (ΕΚΠΑ) και η Ομάδα Μελέτης Φύλου και Δημοκρατίας (ΟΦΔ), οργανώνουν τρίτο κύκλο σεμιναρίων με τίτλο: «Φύλο,Σεξουαλικότητα, Επιστήμη, Εξουσία και Κοινωνία Ελέγχου.» Καλούνται μέλη ΔΕΠ, ανεξάρτητοι/ες ερευνητές/ριες και φοιτητές/ριες όλων των κατευθύνσεων και επιπέδων να υποβάλουν την πρόταση τους. Στόχος του σεμιναρίου είναι να προωθήσει τη διεπιστημονική έρευνα […]