Εκδηλώσεις Εργαστηρίου 5 Ιουλίου 2016 Εκτύπωση

Εργαστήριο Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών στο πλαίσιο του Έργου: «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες». Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς,11/7/2016

Σας προσκαλούμε στο Εργαστήριο Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών που διοργανώνεται
τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο του Έργου: «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό:Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες».
Το Έργο υλοποιείται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) (Συντονιστής Φορέας), σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο Σπουδών Φύλου) τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιά (ΣΒΑΠ) και το Κέντρο Αριστείας Πανεπιστημίου Ισλανδίας (EDDA) (διμερείς σχέσεις), με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014.

Δείτε το πρόγραμμα και την πρόσκληση της εκδήλωσης