Εκδηλώσεις Εργαστηρίου 27 Μαρτίου 2017 Εκτύπωση

“Human Rights as a part of language training to prevent HRV and harmful practices in the communities (HR in Practice)».3η Συνάντηση Εργασίας

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 16-17 Μαρτίου 2017, η 3η συνάντηση εργασίας και η εκπαίδευση εκπαιδευτών/τριών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος : «Human Rights as a part of language training to prevent HRV and harmful practices in the communities».

Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση του, υπό διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην πιλοτική εκπαίδευση που θα υλοποιηθεί στις 5 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Ελλάδα, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Σουηδία.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα δείτε την  ιστοσελίδα