Εκδηλώσεις Εργαστηρίου 10 Μαΐου 2018 Εκτύπωση

Workshop ενημέρωσης για την Έμφυλη Βία – Speak Πέμπτη 17/5/2018 Εργαστήριο Σπουδών Φύλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Στο πλαίσιο του προγράμματος SPEAK  ( Safety, Protection and women’s Empowerment –  expressing Agency and raising on Key Gender Based Violence issues) που υλοποιεί το ΚΓΜΕ-ΔΙΟΤΙΜΑ προβλέπεται η υλοποίηση ανοιχτών ομάδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,  με τη συμμετοχή νέων ανδρών και γυναικών (18-26 ετών).

Το Workshop ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης έχει σκοπό να συμβάλλει στο άνοιγμα και τη διατήρηση του κοινωνικού διαλόγου αναφορικά με την ισότητα των φύλων και την έμφυλη βία και στοχεύει:

 στον προβληματισμό γύρω από τον εντοπισμό καθημερινών φαινομένων έμφυλης βίας

 στην καλλιέργεια κουλτούρας μηδενικής ανοχής σε θέματα καθημερινών έμφυλων ανισοτήτων

 στην αμφισβήτηση σχετικά με στερεοτυπικές αντιλήψεις και στάσεις που αφορούν τους κοινωνικούς ρόλους των φύλων

 στον αναστοχασμό σχετικά με τις διακρίσεις λόγω φύλου και τη βία με βάση το φύλο.

Το Workshop θα έχει ενημερωτικό και διαδραστικό χαρακτήρα, 3ωρη διάρκεια και επισημαίνεται ότι στα άτομα που θα συμμετέχουν θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης .

Θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, 17:00-20:00 στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (Κτίριο Στασινοπούλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Σας παρακαλούμε, να δηλώσετε τη συμμετοχή  (ονοματεπώνυμο και ηλικία) σας μέχρι Κυριακή  13 Μαΐου 2018 στο email του Εργαστηρίου Σπουδών  genderpanteion@gmail.com