- Εργαστήριο Σπουδών Φύλου - https://www.genderstudies.panteion.gr -

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛΕΓΥΠ (Ελληνικής Εταιρίας Γυναικών Πανεπιστημιακών) : «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ»16/01/2019, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η Ελληνική Εταιρία Γυναικών Πανεπιστημιακών  διοργανώνει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο εκδήλωση με τίτλο:

 «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ»

στις 16/01/2019.

Δείτε το πρόγραμμα [1] της εκδήλωσης