Εκδηλώσεις Εργαστηρίου 5 Μαΐου 2020 Εκτύπωση

Ιστοσελίδα προγράμματος:Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμα «Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents» στο πλαίσιο χρηματοδότησης Erasmus +.

Στην ερευνητική ομάδα συμμετέχουν η Καθ. Γεωργία Πετράκη (Διευθύντρια του Εργαστηρίου), ο Δρ. Δ. Παρσάνογλου (Ερευνητής του Εργαστηρίου), η Βούλα Τουρή (Μέλος Ε.Τ.Ε.Π του Εργαστηρίου) και ο Υπ. Διδ. Ανδρέας Ντούνης.

Συντονιστής του προγράμματος είναι η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και οι υπόλοιποι εταίροι: FIU-Ligestilling/Dansk metal, Gender Five+, Ίδρυμα Προώθησης της Ισότητας «Υπατία», Οpen Εducation Centre , European University of Cyprus, Universidad de Barcelona.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος