Νέα & Ανακοινώσεις 27 Ιανουαρίου 2012 Εκτύπωση

Πυθαγόρας ΙΙ.-Φύλο. ΥΠ 1. Σταδιοδρομίες γυναικών στην εκπαίδευση. Κοινωνικοί επικαθορισμοί και προσωπικές στρατηγικές.

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Πυθαγόρας ΙΙ.-Φύλο. ΥΠ 1. Σταδιοδρομίες γυναικών στην εκπαίδευση. Κοινωνικοί επικαθορισμοί και προσωπικές στρατηγικές. (Χρηματοδότης ΥΠ.Ε.Π.Θ). στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση του ρόλου της γυναίκας σε θέσεις στελεχών της Διεύθυνσης και των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και σε καθηγητικές θέσεις (μέλη ΔΕΠ) Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. www.womeninedu.gr