Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Εργαστήριο διευθύνεται από την κ. Γεωργία Πετράκη, καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.Το ερευνητικό της έργο και οι δημοσιεύσεις της πραγματεύονται θέματα κοινωνιολογίας της εργασίας, επαγγελματικών και κοινωνικών αναδιαρθρώσεων.

Στο ανθρώπινο δυναμικό του συγκαταλέγονται oι επιστημονικά υπεύθυνες/οι και οι  ερευνήτριες/ες των ερευνητικών προγραμμάτων που συντονίζει και υλοποιεί το Εργαστήριο.

Παύλος Χατζόπουλος

O Παύλος Χατζόπουλος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις Διεθνείς Σχέσεις από το London School of Economics. Εργάζεται ως βασικός ερευνητής στο  χρηματοδοτούμενο από το FP7 ερευνητικό πρόγραμμα “Transnational digital networks, migration and gender” (MIG@NET, www.mignetproject.eu) που συντονίζει το Εργαστήριο  Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημιου. Είναι επίσης ερευνητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς γύρω από τα ζητήματα των νέων μέσων και του κοινωνικού ακτιβισμού, έχει επιμεληθεί τον τόμο Religion in International Relations: The Return from Exile (Palgrave, 2003), και έχει συγγράψει το βιβλίο The Balkans beyond Nationalism and Identity (IB Tauris, 2007)).