Δημοσιεύσεις σε Θέματα Φύλου

Δημοσιεύσεις από την ερευνητική δραστηριότητα του  Εργαστηρίου.

 Βιβλία
  • Μαρία Καραμεσίνη και Μαρία Συμεωνάκη (2019), Συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας στην Ελλάδα. Γένεση, εξέλιξη και αποτίμηση μιας πολιτικήςΑθήνα: Εκδόσεις Νήσος & Εργαστήριο Σπουδών Φύλου – Πάντειο Πανεπιστήμιο (δεύτερη έκδοση 2020)
  • Μαρία Καραμεσίνη και Jill Rubery(2015), Γυναίκες και Λιτότητα. Οικονομική κρίση και το μέλλον της ισότητας των φύλωνΑθήνα: Εκδόσεις Νήσος & Εργαστήριο Σπουδών Φύλου – Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • Karamessini M. and J. Rubery eds. (2013), Women and Austerity. The Economic Crisis and the Future for Gender Equality, (London and New York: Routledge)
  • Ζαββού Α., Ν. Καμπούρη, και Μ. Στρατηγάκη επιμέλεια, (2013), Φύλο Μετανάστευση και Διαπολιτισμικότητα, Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος
  • Ντ. Βαΐου και Μ. Στρατηγάκη επιμέλεια, (2008), Το Φύλο της Μετανάστευσης, Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο