Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Εργαστήριο διευθύνεται από την κ. Γεωργία Πετράκη, καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.Το ερευνητικό της έργο και οι δημοσιεύσεις της πραγματεύονται θέματα κοινωνιολογίας της εργασίας, επαγγελματικών και κοινωνικών αναδιαρθρώσεων.

Στο ανθρώπινο δυναμικό του συγκαταλέγονται oι επιστημονικά υπεύθυνες/οι και οι  ερευνήτριες/ες των ερευνητικών προγραμμάτων που συντονίζει και υλοποιεί το Εργαστήριο.

Μαρία Καραμεσίνη

Καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει σε έρευνες της UNESCO, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τις Συνθήκες Εργασίας και Διαβίωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΚΕΘΙ και έχει επιβλέψει και καθοδηγήσει διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες σε θέματα φύλου στα πεδία της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής.

Από το 1997 μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει ως εθνική εμπειρογνώμων για την Ελλάδα, σε τέσσερεις διαδοχικές ομάδων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Φύλο, την Απασχόληση και την Κοινωνική Ενσωμάτωση (E.G.G.E & E.G.G.S.I.E). Στο πλαίσιο των ομάδων αυτών αξιολογεί κάθε χρόνο την ελληνική πολιτική απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης – ΕΣΔΑ, ΕΣΔΕΝ και ΕΠΜ – από τη σκοπιά της ισότητας των φύλων.

Ως σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει συμμετάσχει στην ομάδα συγγραφής της πρώτης έκθεσης σε κοινοτικό επίπεδο για την Ενσωμάτωση της Διάστασης του Φύλου στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (gender mainstreaming) και στην ομάδα ανάπτυξης Δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση ως προς την Ισότητα των Φύλων.

Δείτε τον πλήρη κατάλογο δημοσιεύσεων.

Δείτε τον κατάλογο δημοσιεύσεων σε θέματα φύλου