Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Εργαστήριο διευθύνεται από την κ. Γεωργία Πετράκη, καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.Το ερευνητικό της έργο και οι δημοσιεύσεις της πραγματεύονται θέματα κοινωνιολογίας της εργασίας, επαγγελματικών και κοινωνικών αναδιαρθρώσεων.

Στο ανθρώπινο δυναμικό του συγκαταλέγονται oι επιστημονικά υπεύθυνες/οι και οι  ερευνήτριες/ες των ερευνητικών προγραμμάτων που συντονίζει και υλοποιεί το Εργαστήριο.

Carolin Philipp

Η Carolin Philipp σπούδασε Πολιτική Επιστήμη και Εκπαίδευση στο Oldenburg και στο Βερολίνο. Οι σπουδές και η εργασία της επικεντρώνονται στην παγκοσμιοποίηση, στις σχέσεις εξουσίας και στο ρατσισμό. Ζει στην Αθήνα και το Βερολίνο υλοποιώντας τη διδακτορική της διατριβή της γύρω από τα κοινωνικά κινήματα και εργάζεται σε προγράμματα πολιτικής εκπαίδευσης.