Ερευνητικά Προγράμματα

ASTRAPI EU Project -Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συμμετέχει από τον Σεπτέμβριο του 2019 στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος  : Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harrassment Incidents με συντονιστή φορέα την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης: Erasmus+ Strategic Partnerships Key Action 2 Sector: KA204 – Strategic Partnerships for adult education και λήγει τον Μάρτιο του 2022.

Περισότερες πληροφορίες  στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

USV React

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συμμετείχε από τον Μάρτιο του 2016 στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος  : “Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV): Training for Sustainable Student Services” με συντονιστή φορέα το  Brunel University London. Χρηματοδότηση: Ε.Ε. (JUST /2014/ACTION GRANTS)

Διάρκεια  Μάρτιος 2016- Φεβρουάριος 2018

Περισότερες πληροφορίες  στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

HR in Practice

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συμμετείχε στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος :“Human Rights as a part of language training to prevent HRV and harmful practices in the communities (HR in Practice)” .

Διάρκεια 24 μήνες (Ιανουάριος 2016-Δεκέμβριος 2018)

Χρηματοδότηση: Ε.Ε. (JUST /2014/ACTION GRANTS)

Δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος

Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες»

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συμμετείχε στην υλοποίηση της Πράξης «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες» που συντονίζει το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του  Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014.

Διάρκεια: Άυγουστος 2015-Δεκέμβριος 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δείτε τα παραδοτέα του έργου:

Μετανάλυση-αποτελεσμάτων-έρευνας-χρήσης-χρόνου

Έκθεση Ευρημάτων Έρευνας Πεδίου «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες»

Βιβλιογραφική Επισκόπηση και Ανάλυση Πολιτικών σχετικά με τη Συμφιλίωση Επαγγελματικής και Οικογενειακής/Ιδιωτικής Ζωής

MIG@NET

Mignet Το MIG@NET διερεύνησε τους τρόπους με τους οποίους οι μετανάστες και οι μεταναστευτικές κοινότητες συμμετέχουν στην παραγωγή και στο μετασχηματισμό διεθνικών ψηφιακών δικτύων και την επίδραση των διεθνικών ψηφιακών δικτύων στην κινητικότητα και ενσωμάτωση των μεταναστών/ριών.

Ge.M.IC

 Το Ge.M.IC «Gender, Migration and Intercultural IGemicnteractions in South-EastEurope and the Mediterranean» (https://gemic-eu.panteion.gr/) είναι διακρατικό ερευνητικό Πρόγραμμα που εντάσσεται στο έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο  της Ευρωπαϊκής Ένωσης .