Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Εργαστήριο διευθύνεται από την κ. Γεωργία Πετράκη, καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.Το ερευνητικό της έργο και οι δημοσιεύσεις της πραγματεύονται θέματα κοινωνιολογίας της εργασίας, επαγγελματικών και κοινωνικών αναδιαρθρώσεων.

Στο ανθρώπινο δυναμικό του συγκαταλέγονται oι επιστημονικά υπεύθυνες/οι και οι  ερευνήτριες/ες των ερευνητικών προγραμμάτων που συντονίζει και υλοποιεί το Εργαστήριο.

Ελένη Καμπούρη

Η Ελένη Καμπούρη είναι βασική ερευνήτρια στα προγράμματα  Mig@net και GeMIC. Έλαβε το διδακτορικό της από το  London School of Economics and Political Science. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν τη μετανάστευση, το φύλο, τα κοινωνικά κινήματα, τις διεθνείς σχέσεις και την κριτική πολιτική φιλοσοφία. Έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο και άρθρα πάνω στα θέματα φύλου και μετανάστευσης, και μετανάστευσης και κοινωνικών κινημάτων.

Δείτε τον  κατάλογο δημοσιεύσεων σε θέματα φύλου