Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Εργαστήριο διευθύνεται από την κ. Γεωργία Πετράκη, καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.Το ερευνητικό της έργο και οι δημοσιεύσεις της πραγματεύονται θέματα κοινωνιολογίας της εργασίας, επαγγελματικών και κοινωνικών αναδιαρθρώσεων.

Στο ανθρώπινο δυναμικό του συγκαταλέγονται oι επιστημονικά υπεύθυνες/οι και οι  ερευνήτριες/ες των ερευνητικών προγραμμάτων που συντονίζει και υλοποιεί το Εργαστήριο.

Παρασκευή Τουρή

  Εργάζεται ως βοηθός ερευνήτρια στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου από το 2004. Παρακολούθησε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής& Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα την κοινωνική μεταβολή αφού ολοκλήρωσε και το προπτυχιακό πρόγραμμα του ίδιου Τμήματος. Υπήρξε υπεύθυνη για την διοικητική και οικονομική διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και έχει διοργανώσει διάφορα συνέδρια, σεμινάρια και διεθνείς ερευνητικές συναντήσεις. Από το Μαϊο του 2016 αποτελεί μέλος Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού του Εργαστηρίου.