Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου αποτελεί ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής  της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, που ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 926/17.7.2006 για να εξυπηρετήσει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του φύλου στην κοινωνική πολιτική και της ανάλυσης των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Αποτελεί μετεξέλιξη του εργαστηρίου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του διατμηματικού προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Σπουδές Φύλου και Ισότητας στις Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες» και λειτούργησε κατά το διάστημα 2003-2008.

Διευθύντρια του Εργαστηρίου στην τρέχουσα θητεία είναι η αν. καθηγήτρια κ. Γεωργία Πετράκη.

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:

  • Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, καθώς και άλλων ακαδημαϊκών μονάδων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα του εργαστηρίου.
  • Τη συνεργασία με κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
  • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων κ.ά.

Το Εργαστήριο από το 2008 μέχρι το Φεβρουάριο του 2013 αποτέλεσε τον ηγέτη και συντονιστή φορέα δύο ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων: Gender, Migration and Intercultural Interactions in the Mediterranean and South East Europe: an interdisciplinary perspective (Ge.M.IC.)  και  Transnational Digital Networks, Migration and Gender (MIG@NET)

Διεύθυνση:  Λ. Συγγρού 136, Γυάλινο κτίριο Παντείου Πανεπιστημίου, 176 71 Αθήνα.

Πληροφορίες: