Μαθήματα φύλου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων/ουσα Τμήμα Εξάμηνο
Φύλο
και Απασχόληση
Μαρία Στρατηγάκη Κοινωνικής
Πολιτικής
Εαρινό
Φύλο
και Κοινωνική Πολιτική
Μαρία Στρατηγάκη Κοινωνικής
Πολιτικής
Χειμερινό
Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική Μαρία Στρατηγάκη Κοινωνικής
Πολιτικής
Χειμερινό
Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων Μαρία Στρατηγάκη Κοινωνικής
Πολιτικής
Εαρινό
Σχεδιασμός και αξιολόγηση Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Μαρία Στρατηγάκη Κοινωνικής
Πολιτικής
Χειμερινό

(Μ.Π.Σ.)

Φύλο
και Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία
Αλεξάνδρα Χαλκιά Κοινωνιολογίας Εαρινό
Κοινωνικές
Αναπαραστάσεις του Φύλου και του Έθνους στα ΜΜΕ
Αλεξάνδρα Χαλκιά Κοινωνιολογίας Εαρινό
Το Φύλο στις Διεθνείς Σπουδές Χαρά Καραγιαννοπούλου Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Εαρινό
Οικονομική Θεωρία από την Σκοπιά του Φύλου: Γυναίκες,
Οικονομική Θεωρία και Πολιτικές
Αντιγόνη Λυμπεράκη Οικονομικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Χειμερινό
Ανθρωπολογία
του Φύλου
 Αθηνά Αθανασίου Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας
Εαρινό