- Εργαστήριο Σπουδών Φύλου - https://www.genderstudies.panteion.gr -

Aνακοίνωση πρακτικής άσκηση από το Eυρωπαϊκό Iνστιτούτο για την Iσότητα των Φύλων (Λιθουανία)

Το Ευρωπαίκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) ανακοινώνει τον τελευταίο κύκλο πρακτικής άσκησης για το 2013.  Η πρακτική θα πραγματοποιηθεί στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου [1].