Νέα & Ανακοινώσεις 13 Φεβρουαρίου 2013 Εκτύπωση

Hμερίδα του Κέντρου Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος, «Lex-operators -all together for women victims of intimate partner violence», Daphne III (18/02/2013), Αθήνα

Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ, διοργανώνει τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013, ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της υλοποίησης  του  διακρατικού προγράμματος LEXOP,  «Lexoperatorsall together for women victims of intimate partner violence», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Daphne III επιδιώκοντας να προάγει το δημόσιο διάλογο σχετικά με την αναγκαιότητα μιας συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί  στο χώρο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Ε.Ε.Τ.Α.Α, οδός Μυλέρου  73-77, Μεταξουργείο).

Δείτε το πρόγραμμα.