Βιβλιοθήκη

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες που θέλουν να συμβουλευτούν τα βιβλία, τα περιοδικά, τις ερευνητικές και επιστημονικές εργασίες καθώς και τις υπόλοιπες εκδόσεις που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη του εργαστηρίου μπορούν να την επισκεφτούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στις ώρες λειτουργίας του εργαστηρίου (10:00 – 15:00) στη Λ. Συγγρού 136, στο Γυάλινο κτίριο του Παντείου Πανεπιστημίου. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική.

Άλλες Εκδόσεις

1.          Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Έργο: «Καλλιρρόη».2008. Ενημερωτικό Τεύχος Α για τις Δομές ΣΕΠ. Τοπικές και Περιφερειακές Δομές Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Γυναίκες Θεσσαλονίκη.

2.          Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Έργο: «Καλλιρρόη».2008. Ενημερωτικό Τεύχος Β για τις Δομές ΣΕΠ. Τοπικές Αγορές Εργασίας για τη Γυναικεία Απασχόληση στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη.

3.          Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Έργο: «Καλλιρρόη».2008.Σπουδές και Σύνδεσή τους με την Αγορά Εργασίας: η Διάσταση του Φύλου. Ενημερωτικό Τεύχος Γ για τις Δομές ΣΕΠ. Θεσσαλονίκη.

4.          Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Έργο: «Καλλιρρόη».2008. Ενημερωτικό Τεύχος Δ για τις Δομές ΣΕΠ. Γυναικεία Αγορά Εργασίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη.

5.          Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Έργο: «Καλλιρρόη».2008. Ενημερωτικό Τεύχος Ε για τις Δομές ΣΕΠ. Δικτυακές Βάσεις Δεδομένων για την Ισότητα στην Αγορά Εργασίας.  Θεσσαλονίκη.

6.          Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Γεωπονική Σχολή.2007.Πυθαγόρας ΙΙ- Φύλο. Η γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ελληνική Ύπαιθρο: Θέση-Πολιτικές-Προοπτικές. Θεσσαλονίκη.

7.          Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.2007. Η Εικόνα του/της Επιστήμονα στην Ελλάδα 1900-1980. Θεσσαλονίκη.

8.          Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. 2011. Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ισότητα των φύλων στην Ελλάδα 1981-201.Πρακτικά ημερίδας.

9.          Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. 2011. Οδηγός Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.

10.          Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. 2011. Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.

11.      Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. 2011. 7η Εθνική Έκθεση της Ελλάδας –περίοδος 2005-2008. Προς την Επιτροπή του Ο.Η.Ε. για την εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW).

12.      Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. 2010. Εθνικό Πρόγραμμα για την ουσιαστική ισότητα των φύλων 2010-2013.

13.      Γενική Γραμματεία Ισότητας. 2009. Απολογισμός Έργου Γενικής Γραμματείας Ισότητας 2004-2009.

14.      Γενική Γραμματεία Ισότητας. 2007. Μελέτη της εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα ισότητας και εκπόνηση καταλόγου βιβλιογραφίας θεμάτων ισότητας για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών των ΤΕΕ και των ΙΕΚ της χώρας.

15.      Γενική Γραμματεία Ισότητας. 2005. 6η Εθνική Έκθεση της Ελλάδας –περίοδος 2001-2004. Προς την Επιτροπή του Ο.Η.Ε. για την εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών.

16.      Γενική Γραμματεία Ισότητας. 2000. 4th &5th National report of Greece-Period 1994-2000. To the U.N. Commission for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.(CEDAW)

17.      Γενική Γραμματεία Ισότητας. 1999. Εθνική Έκθεση της Ελλάδας-Για την εφαρμογή του «Προγράμματος Δράσης» της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες-Ιούνιος 1999.

18.      Γενική Γραμματεία Ισότητας. 1999. Εθνική Έκθεση της Ελλάδας προς την Επιτροπή του Ο.Η.Ε. για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε βάρος των Γυναικών.

19.      Γενική Γραμματεία Ισότητας. 1999. National Report of Greece on the implementation of the Beijing Platform for action-June 1999.

20.      Γενική Γραμματεία Ισότητας. 1988. Ισότητα &Φύλο. Απρίλιος 1988.

21.      Γενική Γραμματεία Ισότητας. 1988. Ισότητα &Φύλο. Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1988.

22.      Γενική Γραμματεία Ισότητας. 1988. Τι έγινε στον τομέα της Ισότητας από το 1981 έως σήμερα. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.

23.      Γενική Γραμματεία Ισότητας. 1986. National Report submitted by Hellas to the Committee for the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) United Nations.

24.      Γυναικείο Κέντρο Τεχνολογίας. 1988. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις της Εργαζόμενης Γυναίκας στην Μισθωτή Εργασία. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.

25.      ΕΚΚΕ. 2007.Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού των μονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα. Αθήνα: ΕΚΚΕ.

26.      ΕΚΚΕ. 2006. Προσεγγίζοντας το φαινόμενο του trafficking. Αθήνα: ΕΚΚΕ.

27.      ΕΚΚΕ. 2006. Πολιτικές προτεραιότητες και σημαντικά ζητήματα που αναδύονται σε σχέση με τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Αθήνα: ΕΚΚΕ.

28.      ΕΚΚΕ. 2006. Οικογενειακή, κοινωνική & επαγγελματική επανένταξη ειδικών ομάδων πληθυσμού-Η περίπτωση των γυναικών κρατουμένων. Αθήνα: ΕΚΚΕ.

29.      ΕΚΚΕ. 2005. Les transitions familiales des jeunes. Comparaison des comportements des jeunes en France et en Grèce. Αθήνα: ΕΚΚΕ.

30.      ΕΚΚΕ. 2003. Ανισότητες στην εκπαίδευση-μια σχολιασμένη βιβλιογραφία. Κείμενα εργασία. Αθήνα: ΕΚΚΕ.

31.      ΕΚΚΕ. 1998. Έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης Μελέτη ΙΙ, Η μορφολογία της δεύτερης απασχόλησης. Αθήνα: ΕΚΚΕ.

32.      ΕΜΠ-Σχολή Αρχιτεκτόνων. Τομέας πολεοδομίας και χωροταξίας. Τελική Έκθεση, Αθήνα,.\Πυθαγόρας ΙΙ « Διαπλεκόμενες Καθημερινότητες και χωροκοινωνικές μεταβολές στην πόλη. Μετανάστριες και ντόπιες στις γειτονιές της Αθήνας. Αθήνα.

33.      Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Μετανάστριες & γυναίκες Πρόσφυγες στην Ελλάδα. Αθήνα.

34.      ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου. 2006. Έργα του Γ΄ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Κοινωνία της Πληροφορίας. Οδηγός της Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών.

35.      ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου. 2009. Κύρια αποτελέσματα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2000-2008

36.      Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος 1985. Στατιστική της Δικαιοσύνης-Πολιτικής Δικαιοσύνης, Εγκληματολογικής και Σωφρονιστικής Έτους 1983.

37.      Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι γυναίκες στην Πορτογαλία.

38.      Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.1993. Πώς να καταπολεμήσετε τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις στους χώρους εργασίας.-οδηγός για την εφαρμογή του κώδικα πρακτικής της επιτροπής των ευρωπαϊκών κοινοτήτων.

39.      Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2001. Επιστημονικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Προωθώντας την αριστεία μέσα από την ενσωμάτωση της διάστασης της Ισότητας των Φύλων στις Επιστημονικές Πολιτικές-Έκθεση

40.      Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 1998. Πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Απασχόληση & Κοινωνικές υποθέσεις. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

41.      Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 1997. Ίσες Ευκαιρίες για Γυναίκες και Άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απασχόληση & Κοινωνικές υποθέσεις. Ίσες Ευκαιρίες.

42.      Ευρωπαϊκός Επιχειρησιακός Όμιλος .EEO Group Α.Ε. Εταιρεία Συμβούλων.2007 Ρόλοι και στερεότυπα στην ελληνική οικογένεια. Αθήνα

43.      Καλτσόγια-Τουρναβίτη Νίκη. 1991. Η Θέση της Γυναίκας στις Σύγχρονες Δυτικές Κοινωνίες-Ανελίξεις και Προσαρμογή.

44.      Κ.Ε.Θ.Ι.. 2009. Οδηγός Καλών Πρακτικών Εφαρμογής της Ένταξης της Διάστασης του Φύλου (Gender Mainstreaming) στη Δημόσια Διοίκηση. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

45.      Κ.Ε.Θ.Ι.. 2009. «Εν τάξει». Θεωρίες για την Οργάνωση και το Φύλο. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

46.      Κ.Ε.Θ.Ι.. 2008. Η Θεματική του φύλου @ Διαδίκτυο.  Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

47.      Κ.Ε.Θ.Ι.. 2008. Σειρά Παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων στο Φύλο των δράσεων του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ-Παρατηρητήριο για την ισότητα στην εκπαίδευση.  Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

48.      Κ.Ε.Θ.Ι.. 2008. Σειρά Παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων των εκπαιδευτικών πολιτικών στο Φύλο. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

49.      Κ.Ε.Θ.Ι.. 2008. Σειρά Παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων & πολιτικών για τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω εκπαιδευτικής προετοιμασίας. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

50.      Κ.Ε.Θ.Ι.. 2008. Μελέτη: Κατά φύλο επαγγελματικός διαχωρισμός (Κάθετος και Οριζόντιος): Διακρίσεις και Ανισότητες κατά των Γυναικών στην Εκπαίδευση -Παρατηρητήριο για την ισότητα στην εκπαίδευση.  Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

51.      Κ.Ε.Θ.Ι.. 2008. Έμφυλες κοινωνικές αναπαραστάσεις στα σχολικά εγχειρίδια-Μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης.  Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

52.      Κ.Ε.Θ.Ι.. 2008. Δράσεις &Πολιτικές για την Αντιμετώπιση της Διεθνικής Σωματεμπορίας.  Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

53.      Κ.Ε.Θ.Ι.. 2008. Οδηγός για συμβούλους: « trafficking-παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών» Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

54.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2008. Εγχειρίδιο οργάνωσης εκδηλώσεων προβολής των παρεμβατικών προγραμμάτων. (Δικτύωση με τοπικές αρχές, τρόποι επικοινωνίας). Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

55.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2008. Εκπαιδευτικό επίπεδο και συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

56.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2008. Συνοπτικός οδηγός για μετανάστριες. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

57.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2008. Οδηγός για γυναίκες πρόσφυγες: Δικαιώματα και υποχρεώσεις . Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

58.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2008. Οδηγός καλών πρακτικών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών . Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

59.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2008. Οδηγός διαδικασιών για την επίτευξη των μετρήσιμων δεικτών του έργου για την ένταξη των γυναικών στην απασχόληση . Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

60.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2008. Οδηγός για την αποτελεσματική εξεύρεση εργασίας . Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

61.      Κ.Ε.Θ.Ι.. 2008. Οδηγός συνθετικού μοντέλου συμβουλευτικής με την οπτική του φύλου . Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

62.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2008. Οδηγός συμβουλευτικής για την απασχόληση. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

63.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2008. Οδηγός για συμβούλους επιχειρηματικότητας. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

64.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2008. Οδηγός βήμα προς βήμα για το σχεδιασμό δράσεων υπέρ των γυναικών και της απασχόλησης στην πράξη. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

65.      Κ.Ε.Θ.Ι.. 2008.Ισότητα των φύλων και εκπαίδευση: προετοιμάζοντας ισότιμους πολίτες-πρακτικά συνεδρίου . Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

66.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2007. Εργαλείο με οδηγίες για παρεμβατικά προγράμματα σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση-Τεύχος Καλών Πρακτικών. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

67.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2007. Γυναίκα και Τοπική Ανάπτυξη-Πρακτικά Συνεδρίου. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

68.      Κ.Ε.Θ.Ι.. 2007. Νέες συνθήκες και νέες δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

69.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2007. Εφηβικές ταυτότητες φύλου: διερευνώντας τον παράγοντα φύλο στο σχολικό πλαίσιο. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

70.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2007. Εγχειρίδιο για το ρόλο των ανδρών/πατέρων στην εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

71.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2007. Η γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα. Τα Ευρήματα της Πανελληνίας Έρευνας του Κ.Ε.Θ.Ι. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

72.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2007. Ο ρόλος των /πατέρων στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής ζωής και  οικογενειακής-προσωπικής ζωής. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

73.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2006. Η Συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

74.      Κ.Ε.Θ.Ι.2005. Εγχειρίδιο εκπαιδευτών/-τριων-Επικοινωνιακές δεξιότητες για τις γυναίκες στην πολιτική. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

75.      Κ.Ε.Θ.Ι.2005. 3ο Στατιστικό Δελτίο-Φεβρουάριος 2005: Ο οριζόντιος-επαγγελματικός διαχωρισμός στην ελληνική αγορά εργασίας. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

76.      Κ.Ε.Θ.Ι.2004. 1ο Στατιστικό Δελτίο-Ιούνιος 2004:Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε επιλεγμένους κλάδους στην Ελλάδα. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

77.      Κ.Ε.Θ.Ι.2004. 2ο Στατιστικό Δελτίο-Δεκέμβριος 2004: Το επιχειρηματικό κενό ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες  στην Ελλάδα. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

78.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2004. Η Σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

79.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2003. Ίση Αμοιβή Προσοχή στο Κενό  Μελέτες-Έρευνες. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

80.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2003. Προσδιοριστικοί παράγοντες του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι

81.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2003. Γυναίκες στα Συνδικαλιστικά Κέντρα Αποφάσεων. Το χρονικό μιας απουσίας. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι

82.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2002. Ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

83.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2002. Μελέτη-προτάσεις στο τελικό σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣΔΔΑ «Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

84.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2002. Διακρατικός οδηγός για την μονογονεϊκότητα. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

85.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2002. Συμβολή του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ανάπτυξη του Μέτρου 5.1 «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των ευκαιριών ανδρών και γυναικών στις ΜΜΕ και στις μεγάλες επιχειρήσεις» του επιχειρησιακού προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

86.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2001. Θύμα ή επιζώσα; Η ρητορική κατασκευή ταυτοτήτων στη συμβουλευτική για την κακοποίηση γυναικών: Μία ανάλυση περίπτωσης.  Θεσσαλονίκη: Κ.Ε.Θ.Ι.

87.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2001. Σωματεμπορία γυναικών, πορνεία, σεξουαλική εκμετάλλευση. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

88.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2001. Η διεθνική σωματεμπορία- trafficking.Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

89.       Κ.Ε.Θ.Ι. 2001. Ο Διασυσχετισμός έμμισθης οικιακής εργασίας και Φιλιππινέζων μεταναστριών στην Αθήνα. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

90.       Κ.Ε.Θ.Ι. 2001. Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000.  Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

91.       Κ.Ε.Θ.Ι. 2001. Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

92.       Κ.Ε.Θ.Ι. 2001. Το σύστημα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

93.       Κ.Ε.Θ.Ι. 2001. Γυναίκα και Κοινωνική πολιτική.  Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

94.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2000. Στρατηγικές για την Ισότητα των Φύλων. Πρακτικά Συνεδρίου 12-14 Οκτωβρίου 2000 Caravel, Ευρώπη-Ελλάδα 1996-2005.

95.      Κ.Ε.Θ.Ι. 2000. Ανάλυση των τάσεων της απασχόλησης των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα στη Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Φινλανδία. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

96.      Κ.Ε.Θ.Ι. 1998. Βασικά χαρακτηριστικά της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Πρώτος σχολιασμός επεξεργασμένων δεδομένων 1993-1996. .  Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι.

97.      Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών 2000. Πρακτικά Συνεδρίου «Βία Κατά των Γυναικών. Ανοχή Μηδέν».Αθήνα

98.      Κ.Κ.Ε. Εσωτερικού. Το ΚΚ Ισπανίας για το Γυναικείο Ζήτημα. Άρθρα για την κατάσταση των γυναικών (Γαλλία-Αγγλία-Αλγερία-Ερυθραία).

99.      Κ.Κ.Ε. Εσωτερικού. Η γυναίκα ελεύθερη από τον άνδρα και οι δύο ελεύθεροι από τον καπιταλισμό.

100.      Κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη.2009. Εξαμηνιαία  Επιστημονική Επιθεώρηση. Έμφυλες διαστάσεις των δημόσιων πολιτικών.

101.      Κ.Ν.Ε. Νέες Γυναίκες: Αγωνιζόμαστε για το Δικαίωμα στη δουλειά για μια ισότιμη ζωή στην οικογένεια  και στην κοινωνία. Εκδόσεις Οδηγητής.

102.      Κοκκόλα Αγγελική. 1997. Πολιτικές για την Ισότητα-mainstreaming. Αθήνα: Κοινοβουλευτική Ομάδα Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

103.      Μουργελας Γρηγόρης. 1981. Η Νομική Προστασία της Εργαζόμενης Γυναίκας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

104.      Παπαζήση Θεανώ. 1983 Η κατάργηση της νόμιμης κατοικίας της γυναίκας ως συνέπεια της ισότητας ανδρών και γυναικών.

105.      Πλακίδα-Μπέρνη Σώσα. 2006.Λυσιστράτη-Αριστοφάνη-Στιχουργική απόδοση σε ομοιοτέλευτο παραδοσιακό δεκαπεντασύλλαβο.

106.      Πρακτικά της Α΄ και Β΄ Συνδιασκέψεως Γυναικών-Εκπροσώπων Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.2007. Ο Σύγχρονος ρόλος της γυναίκας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αθήνα. Κλάδος εκδόσεων της επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

107.      Πρακτικά συνεδρίου.2003. «Το φύλο, τόπος συνάντησης των επιστημών: Ένας πρώτος ελληνικός απολογισμός». Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

108.      Πρακτικά συνεδρίου.1996. Οι γυναικείες σπουδές στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή εμπειρία. Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής.

109.      Πρακτικά ημερίδας.1998. Δράση για την Ενσωμάτωση της Ισότητας των Ευκαιριών στο Σύνολο των Κοινοτικών Πολιτικών και Στόχων (mainstreaming). Αθήνα: Κοινοβουλευτική Ομάδα Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

110.      Πρωτοβουλία Γυναίκα και Υγεία.2007. Μελέτη: Διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού. Στάσεις και συμπεριφορές της Ελληνικής Κοινωνίας απέναντι στο γενετήσιο προσανατολισμό. Αθήνα. Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους.

101.      Ρουσοπούλου Έλλη. 1981. Η Μητρική Οικογένεια –Αίτημα προ του Νόμου.

102.      Ρουσοπούλου Έλλη. 1977. Αυριανή Γυναίκα-Οκτώβριος-Νοέμβριος 1977.

103.      Συμβούλιο Ισότητας των Δύο Φύλων. 1983. Οικογενειακό Δίκαιο. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.

104.      Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας .1989. Γυναίκες, Εργασία, Νέες Τεχνολογίες.

105.      Ταινιοθήκη της Ελλάδος. 2008. Πρόγραμμα 5ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου. Αθήνα

106.      Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2003. Οδηγός Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση των Δράσεων των Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ. Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ.

107.      ΧΕΝ Ελλάδος. 2005. Πρακτικός οδηγός στη συμβουλευτική Απασχόλησης Γυναικών. Αθήνα: ΧΕΝ Ελλάδος.

108.      Athena. 2006. The Making of European Women’s Studies Volume VII-A Work in Progress Report on Curriculum Development and Related in Gender Education and Research. Utrecht: Athena.

109.      Athena. 2002. The Making of European Women’s Studies Volume IV-A Work in Progress Report on Curriculum Development and Related in Gender Education and Research. Utrecht: Athena.

110.      Women’s Center. 2002. Annual Report. Tirana: Publication of the Women’s Center.

111.      Commission of the European Communities. 1991. Social Europe-Equal opportunities for women and men. Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs.

112.      Euro-Balkan Ιnstitute. Winter 2007 Identities Journal for politics ,gender and culture. Vol 6/No 1/publisher : research center in gender studies, “No 63 “Partizanski odredi” Blvd.Skopje.

113.      European Commission. 2007. Eu Research on Social Sciences and Humanities-Gender, Parenthood and the Changing European Workplace: Young Adults Negotiating the Work-family Boundary. Transitions .Final Report Brussels: European Commission.

114.      European Commission. 2004. Community research Gender and Excellence in the Making.

115.      European Commission. 2004. Gender-sensitive and women friendly public policies: a comparative analysis of their progress and impact-Eu Research on Social Sciences and Humanities, EQUAPOL.

116.      European Commission. 2004. Waste of talent:: turning private struggles into a public issue-Women and Science in the Enwise countries- Community Research.

117.      European Commission. 2003. Analysis of statistical data and good practices of companies-Women in Industrial Research.

118.      European Commission. 2003. Women in Industrial Research-A Wake up call for European Industry.

119.      European Commission. 2002. National Policies on Women and Science in Europe-The Helsinki Group on Women and Science.

120.      European Commission. 2002. Euroabstracts-Getting Serious About Women in Research. Brussels: European Commission.

121.      European Commission. 2001. Gender in Research-Gender Impact Assessment of the Specific Programmes of the Fifth Framework Programme. An Overview. Synthesis Report. Brussels: European Commission.

122.      European Commission. 2001. Gender in Research-Gender Impact Assessment of the Specific Programmes of the Fifth Framework Programme. Quality of Life and Management of Living Resources Brussels: European Commission.

123.      European Commission. 1998. Flexible Working and the Reconciliation of Work and Family Life-or a new form of precariousness-Final Report -Employment & Social affairs. Equality between women and men.

124.      European Commission. 1998. The Future of Work in Europe (Gendered patterns of Time Distribution)-Employment & Social affairs. Equality between women and men.

125.      European Commission. 1998. Care in Europe. Joint Report of the “Gender and Employment” and the “Gender and Law” Groups of Experts.-Employment & Social affairs. Equality between women and men.

126.      European Commission. 1998. Sexual harassment at the workplace in the European Union -Employment & Social affairs. Equality between women and men.

127.      European Commission. 1998. Women and Science-Proceedings of the conference.

128.      European Commission. 1997. Images of Women in the Media -Employment & Social affairs. Equality between women and men.

129.      European Commission. 1997. Women and Work-Employment & Social affairs. Equality between women and men.

130.      European Commission. 1996. Social Europe-Work and Childcare: A guide to good practice. Employment & Social affairs. Equal Opportunities.

131.      European Commission. 1996. Equal Opportunities for Women and Men in Europe? Eurobarometer 44.3-Employment & Social affairs. Equality between women and men.

132.      European Commission. 1996. Women for the Renewal of Politics and Society. The Prime Minister’s Office, Italy.

133.      European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality.2011. European Gender Equality Law Review, No 1. European Commission.

134.      European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality.2010. European Gender Equality Law Review, No 2. European Commission.

135.      FGS-IRISH PRESIDENCY OF THE EUROPEAN UNION.2004. Report on sexual harassment in the workplace in EU member states.

136.      Women &Science. 2002. Proceedings of the Conference Women and the Science 8-9 March 2002, Grenoble “Building New Knowledge with Women”. Grenoble

137.      N.A.I. Scienece4 Women. South African Reference Group on Women in Science and Technology.

138.      The Co-Ordinator For Gender Studies in Denmark. 2003. Gender in Research – Research in Gender Copenhagen: The Co-Ordinator For Gender Studies in Denmark.

139.      Confédération Européenne des Syndicats Ls femmes et la prise de décisions dans les syndicates.

140.      Reseacrh Committee Panteion University. (2010) The Participation of Panteion University at the Research Activity of European Union.

141.      Research Center in Gender Studies, Euro-Balkan Institute. 2007. Identities : Journal for Politics, Gender and Culture. Skopje.

142.      European Parliament. 1998. Directorate General for Research-Working Paper Women’s Rights and the Treaty of Amsterdam Women’s Rights Series FEMM 104 EN.

143.      European Community. Women Towards Ownership, in Business and Agriculture-International Report.

144.      Eurostat. 1995 Les femmes et les homes dans I’Union européenne, Portrait statistique.

145.      Commission of the European Communities 1991. Women of the South in European Integration :Problems and Prospects

146.      Commission des Communautés Européennes. 1982. Γυναίκες της Ευρώπης.

147.      European Commission. 1996. Women for the Renewal of Politics and Society. The Prime Minister’s Office, Italy.

148.      Development Assistance Committee.1998. DAC Source Book on Concepts and Approaches Linked to Gender Equality. Organization for Economic Co-operation and Development.

149.      Travelling Concepts in Feminist Pedagogy: European Perspectives 2006. Practising Interdisciplinary in Gender Studies. Raw Nerve Books.

150.      Travelling Concepts in Feminist Pedagogy: European Perspectives. 2006. ReSisters in Conversation. Raw Nerve Books

151.      Travelling Concepts in Feminist Pedagogy: European Perspectives. 2006. Teaching Subjects in Between: Feminist Politics, Disciplines, Generations. Raw Nerve Books.

152.      Travelling Concepts in Feminist Pedagogy: European Perspectives. 2006. Common Passion, Different Voices: Reflections on Citizenship and Intersubjectivity. Raw Nerve Books

153.      ASEF. 2005. ASEF Cultures &Civilisations Dialogue 2004/2005-4th to 6th ASEF Talks on the Hill-7th to 12th Asia-Europe Lecture Tours.

154.     Institut de Recherché des Nations Unies pour le Développement Social. 2005. Egalite des sexes-En quête de justice dans un monde d inégalités. Nue d ensemble.

155.  Identities: Journal for politics gender and culture. Summer 2008/Winter 2009. Skopje. FYROM

156Development Assistance Committee. 2002. Gender Equality in Sector Wide Approaches. A Reference Guide.

157Genous. 2001.  A Journal from the Swedish Secretariat for Gender   Research.

158 Commission Européenne. Les femmes et la citoyenneté européenne. Emploi, relations   industrielles et affaires sociales.

159Ministerio de trabajo y asuntos socials. 2006. Framework document for management of local gender equality policies.

160OCDE .1995. Les femmes et la ville-Logements, services et environnement urbain.

161.  Universteit Utrecht.2003. Truth or Dare? Fifteen Years of Women’s Studies at Utrecht University. Jeannette van der Sanden.