Βιβλιοθήκη

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες που θέλουν να συμβουλευτούν τα βιβλία, τα περιοδικά, τις ερευνητικές και επιστημονικές εργασίες καθώς και τις υπόλοιπες εκδόσεις που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη του εργαστηρίου μπορούν να την επισκεφτούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στις ώρες λειτουργίας του εργαστηρίου (10:00 – 15:00) στη Λ. Συγγρού 136, στο Γυάλινο κτίριο του Παντείου Πανεπιστημίου. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική.

Κατάλογος Βιβλίων

 

Arnot, M.-Mac an Ghaill, M (2008).  Φύλο και Εκπαίδευση: συλλογή άρθρων του εκδοτικού οίκου «The Routledge Famer”, Έργο: Καλλιρρόη. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Carter, A.(2001) Η Ματωμένη Κάμαρα. Αθήνα, Χατζηνικολή.

Caron, J.(1997).Ανύπαντρες μητέρες. Γυναικείο Κίνημα. Από την υποταγή στην Απελευθέρωση. Αθήνα, Gutenberg

Chronaki , A.(Ed.) (2008). Mathematics Technologies Education –The Gender Perspective. Volos: University Thessaly Press

Cockburn, C. (1998). The Space Between Us: Negotiating Gender and National identities in Conflict. London and New York, Zed Books

Cockburn, C. (2004). ΗΓραμμή. Γυναίκες, διχοτόμηση και Φύλο στην Κύπρο. Αθήνα, Μεταίχμιο

Gray, J. (1996). Άρης και Αφροδίτη για πάντα μαζί. Αθήνα, Φυτράκης

Hattery, A.(2008).Γυναίκες, Εργασία και Οικογένεια: Εξισορρόπηση και Συνύφανση, Έργο: Καλλιρρόη. Θεσσαλονίκη, ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Hajdinjak, M.  (Ed.) (2011). Migrations, Gender and Intercultural Interactions in Bulgaria. Sofia. International Center for Minority Studies and Intercultural Relations.

Knox, B. (2005). Οι Αρχαιότεροι Νεκροί Λευκοί Ευρωπαίοι Άνδρες και Άλλες Σκέψεις για την Κλασική Σκέψη. Αθήνα, Αλεξάνδρεια

Kolozova Katerina, (2010). The lived revolution: Solidarity with the body in pain as the new political universal. Skopje, Euro-Balkan press

Loraux, N. (1995). ΘάνατοιΓυναικώνστηνΤραγωδία. Αθήνα, Αλεξάνδρεια

Maruani, M. (Επιμ.) (2006). Γυναίκες, Φύλο, Κοινωνίες. Τι γνωρίζουμε σήμερα. Αθήνα, Μεταίχμιο.

Meenee, H. (2004). The Women’s Olympics and the Great Goddess: Our Forgotten History. Athens, Eleusis

Miedzian, M. and A. Malinovich, Eds. (1997). Generations: A Century of Women Speak about Their Lives. New York, The Atlantic Monthly Press

Mitchell, J. (2000). Mad Men and Medusas: Reclaiming Hysteria. New York, Basic Books

MIGS (2011). Young Migrant women in secondary education. Promoting Integration and Mutual Understanding through Dialogue and Exchange. Nicosia, University of Nicosia Press.

Mitter, S. and S. Rowbotham, Eds. (1995). Women Encounter Technology: Changing Patterns of Employment in the Third World. London and New York, Routledge-The United Nations University-Institute for New Technology

Perrot, M. (1988). Η εργασία των γυναικών στην Ευρώπη 19ος – 20ος αι. Έρμούπολη Σύρου, Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων

Pick, S. (1997). Πλάθοντας τη Ζωή Αθήνα, Φυτράκης

Pitsiou, E. (1986). Life Styles of Older Athenians Athens, National Centre of Social Research

Pitsiou, E. (1986). Social and Psychological Adaptation to Aging among Older Athenians. Athens, National Centre of Social Research

Vigarello, G. (2001). ΙστορίατουΒιασμού: 16ος – 20οςαιώνας. Αθήνα, Αλεξάνδρεια

Xenakis, F. (1986). Να πάρει η οργή! πάλι ξεχάσαμε την κυρία Φρόιντ. Αθήνα, Χατζηνικολής

Ανθοπούλου, Θ. (2008). Γυναίκες της  υπαίθρου και Τρόφιμα Τόμος Ι. Όψεις και δυναμικές επιχειρηματικότητας των γυναικών της υπαίθρου στην παραγωγή τροφίμων . Αθήνα, ΚΕΚΜΟΚΟΠ Gutenberg

Αντωνόπουλος, Ν. Α. (1991). H ανθρώπινη ύπαρξις και η Χάρτα των Παρισίων. Αθήνα, «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ»

Αγαπητίδη, Σ.(1993) Δημογραφικά Θέματα. Αθήνα

Βαΐου , Ντ.-Στρατηγάκη, Μ.(επιμ.) (2010). Φύλο @ έρευνα. Αθήνα, Μεταίχμιο

Βαΐου , Ντ.-Στρατηγάκη, Μ.(επιμ.) (2008).Το Φύλο της Μετανάστευσης. Αθήνα, Μεταίχμιο

Βαΐου , Ντ.-Χατζημιχάλης,Κ.(1997).Με τη Ραπτομηχανή στην κουζίνα και τους Πολωνούς στους αγρούς. Αθήνα, Εξάντας

Βαρίκα, Ε. (1987). Η εξέγερση των κυριών. Η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα. 1833-1907. Αθήνα, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Γκασούκα, Μ. (1998). Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις του Φύλου: Ζητήματα Εξουσίας και Ιεραρχίας. Αθήνα, Δεν αναφέρεται

Δαράκη Ελένη (2007). Εκπαιδευτική ηγεσία & φύλο. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο

Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Β.,(Επιμ.) (2008). Καλές Πρακτικές στο ΣΕΠ με την Οπτική του Φύλου. Έργο: Καλλιρρόη. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Β.,Στογιαννίδου, Α.&Αθανασιάδου, Χ. (Επιμ.) (2008). Συμβουλευτική στην Εφηβική Ηλικία με την Οπτική του Φύλου. Έργο: Καλλιρρόη. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Β.,Γωνίδα-Μπαμνίου & Ψάλτη, Α. (Επιμ.) (2008). Εφηβεία, προσανατολισμοί και επιλογές ζωής: Διερευνώντας τις μεταβατικές διαδικασίες των νέων με την οπτική του Φύλου. Έργο: Καλλιρρόη. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημητρίου, Σ., Επιμ. (2001). Ανθρωπολογία των Φύλων. Αθήνα, Σαββάλας

Δημοπούλου-Λαγωνίκα Μαρία, Γιώτα Κατσίκη, Μπαϊτζάρ Μαντικιάν-Γαζεριάν (2009) Η οικογένεια και το σχολείο: Η σημερινή τους δυναμική και οι μελλοντικές προοπτικές ως πρόκληση για την κοινωνική εργασία. Αθήνα Σ.Ε.Κ.Ε

Έμκε-Πουλοπούλου, Ή. (1994). Το δημογραφικό. Αθήνα, Έλλην

Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ. (Επιμ.) (2008). Συλλογή Κειμένων «Επαγγελματικές Επιλογές & Επιλογές Ζωής Νέων Ατόμων. Έργο: Καλλιρρόη. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θανοπούλου Μ.  Πετμεζίδου Μ., Στρατηγάκη Μ. (Επιμ.) (2011). Όψεις Κοινωνικής Δυναμικής. Μελέτες χαριστήριες στην καθηγήτρια Κούλα Κασιμάτη.  Αθήνα, Gutenberg

 

Θανοπούλου, Μ. (2007). Φύλο και Μετανάστευση Τόμος ΙΙΙ. Διαγενεακές σχέσεις και σχέσεις φύλου σε οικογένειες Αλβανών μεταναστών. Αθήνα, ΚΕΚΜΟΚΟΠ-Gutenberg

Θανοπούλου, Μ. (1992). Η γυναικεία απασχόληση ή εργασία στην Ελλάδα: κύριες τάσεις και κατευθύνσεις της μεταπολεμικής βιβλιογραφίας. Μελέτη ΙV. Αθήνα, ΕΚΚΕ

Καβουνίδης, Σ. (2003). Δομνίτσα η πρωτοπόρος.Αθήνα, ΚΕΔΡΟΣ

Καμπέρης, Ν. (2008). Γυναίκες της Υπαίθρου και Τρόφιμα Τόμος ΙΙ. Από την κόρη στη σύζυγο και από τη νοικοκυρά στην επιχειρηματία. Μετασχηματισμοί των σημασιών και των ρόλων της διατροφής. Αθήνα, Gutenberg

Καμπούρη, Ε.(2007).Φύλο και Μετανάστευση Τόμος ΙΙ.  Η καθημερινή ζωή των μεταναστριών από την Αλβανία και την Ουκρανία. Αθήνα, ΚΕΚΜΟΚΟΠ-Gutenberg

Κάντσα, Β.(2010). Δυνάμει φίλες, δυνάμει ερωμένες. Αθήνα, Πολύχρωμος Πλανήτης

Καραμεσίνη, Μ-Κουζής, Ι. (Επιμ.)(2005)Πολιτική Απασχόλησης. Πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής. Αθήνα, ΚΕΚΜΟΚΟΠ-Gutenberg

Κασιμάτη, Κ.-Μουσούρου, Λ.(2007).Φύλο και Μετανάστευση Τόμος Ι. Θεωρητικές αναφορές και εμπειρική διερεύνηση. Αθήνα, ΚΕΚΜΟΚΟΠ-Gutenberg

Καυταντζόγλου, Ρ., επιμ. (1996). Οικογένειες του Παρελθόντος: Μορφές Οικιακής Οργάνωσης στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Αθήνα, Αλεξάνδρεια

Κρίκου-Μπομπόλου, Λ. (2011) «Φρέσκα, νόστιμα, φτηνά…και τ’ αστεία μας τζάμπα!» Λίγα απ’ τα πολλά σε μια λαϊκή αγορά.  Αθήνα, Αλφειός

Κωσταβάρα-Παπαρρήγα Κ.. (2004). Συνεργασία στην Οικογένεια και στην Εργασία. Από την αρχική ιδέα στα διδάγματα από την υλοποίηση των δράσεων Αθήνα, ΓΣΕΒΕΕ-ΚΕΚ

Λεκλέρ, Ά. (1979). Γυναικείες Κουβέντες. Αθήνα, Καστανιώτης

Λεσβιακή Ομάδα Αθήνας, (2009). Το Πηγάδι της Μοναξιάς: Πολλαπλές Αναγνώσεις. Αθήνα, http://www.monopoli.gr/our-views/item/119750-Mikhs-Theodwrakhs-Poios-th-zwh-moy-sto-Badminton-Prwtagwnistria-h-moysikhΛΟΑ

Λώλη, Δ. Ε. (2001). Υπογεννητικότητα: Το Σημαντικότερο Πρόβλημα της Ελληνικής Κοινωνίας. Αθήνα, Παρισιάνος

Μισέλ, Α. (1987). Κοινωνιολογία της Οικογένειας και του Γάμου: Βασικά Στοιχεία για την Ελληνική Οικογένεια. Αθήνα, Gutenberg

Μιχαηλίδου, Μ. και Α. Χαλκιά, Επιμ. (2005). Η Παραγωγή του Κοινωνικού Σώματος. Αθήνα, Κατάρτι και Δίνη, Φεμινιστικό Περιοδικό

Μπέλλας, Χ.Φ., Επιμ. (2012). Οικιακή εργασία & κοινωνική ένταξη μεταναστριών στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 Μοντζίνι Πάολα (2006). Εμπόριο Γυναικών: Πορνεία, μαστροπεία και εκμετάλλευση. Αθήνα, Μελάνι

Μουσούρου, Λ. και Μ. Στρατηγάκη, Επιμ. (2004). Ζητήματα Οικογενειακής Πολιτικής: Θεωρητικές Αναφορές και Εμπειρικές Διερευνήσεις. Αθήνα, Gutenberg

Μουσούρου, Λ. Μ. (1985). Γυναικεία Απασχόληση και Οικογένεια στην Ελλάδα και αλλού. Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Μουσούρου, Λ. Μ. (1985). Οικογένεια και Παιδί στην Αθήνα: Αποτελέσματα μιας Εμπειρικής Έρευνας. Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Μπακαλάκη, Α., Επιμ. (1994). Ανθρωπολογία, Γυναίκες και Φύλο. Αθήνα, Αλεξάνδρεια

Μπομπόλου, Λ.,(2008). Φεμινισμός εσωτερικού χώρου. Ιστορίες γυναικών-Χρονικό μιας πορείας στο φεμινιστικό κίνημα (1979-2005). Αθήνα, Κουκίδα

Ναξάκης, Χ.και Μ. Χλέτσος, Επιμ. (2005). Το Μέλλον της Εργασίας: Σύγχρονες Κοινωνικοοικονομικές Αναλύσεις. Αθήνα, Πατάκης

Παπαγεωργίου, Γ. (2010).  Φύλο και Έρευνα. Αθήνα, Gutenberg

Παπαγεωργίου, Γ. (Επιμ.)(2010). Η έρευνα του Φύλου στην Ελλάδα. Αθήνα, Gutenberg

Παπαθανασίου, Ζ. (1985). Το Κυνήγι της Γονιμότητας: Ένα Παιδί με Κάθε Θυσία. Αθήνα, Καραμπερόπουλος

Παπαταξιάρχης, Ε. και Θ. Παραδέλλης, Επιμ. (1998). Ταυτότητες και Φύλο στη Σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα, Αλεξάνδρεια

Παραδείση, Μ. (2006). Κινηματογραφική αφήγηση και παραβατικότητα στον ελληνικό κινηματογράφο (1994-2004).Αθήνα, Τυπωθήτω

Παυλίδου,Θ.-Σ. (2006). Σπουδές Φύλου: Τάσεις/Εντάσεις στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Θεσσαλονίκη, ΖΗΤΗ

Πολίτης Φ.,Θ.-Σ. (2006). Οι «Ανδρικές Ταυτότητες» στο Σχολείο.Ετεροσεξουαλικότητα,ομοφυλοφοβία και μισογυνισμός.Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο

Πετραλιά, Φ. Π.-. (1997). Η Άτεκνη Χώρα: Δημογραφική Εξέλιξη-Προοπτικές. Αθήνα, Σιδέρης

Πετρινιώτη, Ξ. (1998). Η Δόμηση των Εσωτερικών Αγορών Εργασίας: Φύλο, Τεχνολογία, Ανταγωνισμός. Η Περίπτωση των Τραπεζών. Αθήνα, Παπαζήσης
Πετρονώτη, Μ.(1998). Το Πορτραίτο μιας Διαπολιτισμικής Σχέσης: Κρυσταλλώσεις, Ρήγματα, Ανασκευές. Αθήνα, Unesco / ΕΚΚΕ / Πλέθρον

Ριζάκη Ειρήνη (2007). Οι «γράφουσες» Ελληνίδες. Σημειώσεις για τη γυναικεία λογιοσύνη του 19ου αιώνα. Αθήνα: Κατάρτι

Ροδοπούλου, Σ. (1991). Με Τόλμη: Μονογραφίες Ξεχωριστών Γυναικών. Αθήνα, Δρυμός

Στρατηγάκη, Μ. (1996). Φύλο, Εργασία, Τεχνολογία. Αθήνα, ο Πολίτης

Στρατηγάκη, Μ., Επιμ.(2005). Επιχειρηματικότητα Γυναικών: Όψεις Ιδιοκτησίας και Διοίκησης. Αθήνα, Gutenberg

Στρατηγάκη, Μ., Επιμ.(2008). Πολιτικές ισότητας των φύλων. Αθήνα, Gutenberg

Συμεωνίδου,Χ.-Μαγαδαληνός, Μ.(2007). Πολιτικές για την οικογένεια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Ελλάδα. Έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Αθήνα-Κομοτηνή, Aντ.. N. Σάκκουλα

Τάκαρη,Ν. (1984). Η γυναίκα από την αρχαιότητα ως την τεχνολογική επανάσταση. Αθήνα

Τάκαρη,Ν. (1978). Η Κοινωνική και Επαγγελματική Θέση της Σημερινής Γυναίκας. Αθήνα

Τάκη, Β.,(2009). Έμφυλη απουσία Γυναίκες στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης-Ένα Εναλλακτικό Μοντέλο. Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο

Τατά-Αρσέλ, Λ. Χαρίτου-Φατούρου, Μ.&Αδαμάκη Θ. (2008). Καταργώντας τα εμπόδια. Συμβουλευτική και ενδυνάμωση γυναικών.  Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα

Φαρα Πατρίτσια (2009). Ιδιοφυείς ανώνυμες γυναίκες που άλλαξαν την επιστήμη.Αθήνα, Μελάνι

Χαλκιά, Α. (2007). Το άδειο λίκνο της δημοκρατίας. Αθήνα, Αλεξάνδρεια.

Χατζηπαύλου, Μ. (2004).  Γυναίκες στις κοινότητες της Κύπρου. Νικοσία, Μαρία Χατζηπαύλου- Κέντρο Ειρήνης.

Χρυσικοπούλου,Μ.(2000). Γυναικείες Μορφές της Αιτωλοακαρνανίας. Αγρίνιο, Ιφιτος.