Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Εργαστήριο διευθύνεται από την κ. Μαρία Καραμεσίνη, Καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Παντείου Πανεπιστημίου. Το Εργαστήριο διαθέτει το μέλος Ε.Τ.Ε.Π Παρασκευή Τουρή.

Στο ανθρώπινο δυναμικό του συγκαταλέγονται oι επιστημονικά υπεύθυνες/οι και οι  ερευνήτριες/ες των ερευνητικών προγραμμάτων που συντονίζει και υλοποιεί το Εργαστήριο.

Ελένη Καμπούρη

Η Ελένη Καμπούρη είναι βασική ερευνήτρια στα προγράμματα  Mig@net και GeMIC. Έλαβε το διδακτορικό της από το  London School of Economics and Political Science. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν τη μετανάστευση, το φύλο, τα κοινωνικά κινήματα, τις διεθνείς σχέσεις και την κριτική πολιτική φιλοσοφία. Έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο και άρθρα πάνω στα θέματα φύλου και μετανάστευσης, και μετανάστευσης και κοινωνικών κινημάτων.

Δείτε τον  κατάλογο δημοσιεύσεων σε θέματα φύλου