Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Εργαστήριο διευθύνεται από την κ. Μαρία Καραμεσίνη, Καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Παντείου Πανεπιστημίου. Το Εργαστήριο διαθέτει το μέλος Ε.Τ.Ε.Π Παρασκευή Τουρή.

Στο ανθρώπινο δυναμικό του συγκαταλέγονται oι επιστημονικά υπεύθυνες/οι και οι  ερευνήτριες/ες των ερευνητικών προγραμμάτων που συντονίζει και υλοποιεί το Εργαστήριο.

Παρασκευή Τουρή

Από το Μάιο του 2016 αποτελεί μέλος Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Παρακολούθησε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα την κοινωνική μεταβολή αφού ολοκλήρωσε και το προπτυχιακό πρόγραμμα του ίδιου Τμήματος. Από το 2004 μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε πολλά προγράμματα  ως ερευνήτρια αλλά και ως υπεύθυνη για την διοικητική και οικονομική διαχείριση τους. Έχει αναλάβει επίσης τη διοργάνωση συνέδριων, σεμιναρίων και διεθνών συναντήσεων  καθώς και την προώθηση συνεργασιών του Εργαστηρίου με
αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα και Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.

Είναι μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Παντείου Πανεπιστημίου.

Δείτε το βιογραφικό