Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Εργαστήριο διευθύνεται από την κ. Μαρία Καραμεσίνη, Καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Παντείου Πανεπιστημίου. Το Εργαστήριο διαθέτει το μέλος Ε.Τ.Ε.Π Παρασκευή Τουρή.

Στο ανθρώπινο δυναμικό του συγκαταλέγονται oι επιστημονικά υπεύθυνες/οι και οι  ερευνήτριες/ες των ερευνητικών προγραμμάτων που συντονίζει και υλοποιεί το Εργαστήριο.

Μαρία Στρατηγάκη

Στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου διδάσκει από το 1998 (από το 2014 ως Αναπληρώτρια καθηγήτρια) τα μαθήματα “Φύλο και Κοινωνική Πολιτική”, “Γυναίκα και Απασχόληση”, “Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων”, “Oικογένεια και οικογενειακή πολιτική”, “Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης” κ.ά. Διετέλεσε Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου από την ίδρυσή του (2006) μέχρι το 2009.

Εργάσθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στην υπηρεσία Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (1991-1999) στο τμήμα ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και ως Γενική Διευθύντρια στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) (1999-2002).

Διετέλεσε Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (2009-2012). Εργάσθηκε για τη δημιουργία της τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900 για τις γυναίκες θύματα βίας και την ίδρυση δεκάδων συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα.

Το διάστημα 2014- 2019 ήταν εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων και Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προνοίας και Ισότητας. Συνέβαλε στην αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής του δήμου και στη δημιουργία νέων κοινωνικών υποδομών (Δημοτικά Ιατρεία, Κέντρα Κοινότητας, Job Center κλπ).

Ήταν επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος “Σπουδές Φύλου και Ισότητας στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες” του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΠΕΑΕΚ II) (2003-2008). Ήταν επιστημονική υπεύθυνη των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων EQUAPOL (Gender sensitive and women’s friendly public policies) (FP5), GEMIC (Gender, Migration and Intercultural Interactions in the Mediterranean and South East Europe) (FP7) (2008-2010) και MIG@NET (Migrant participation in transnational digital networks) (FP7) (2010-2013) που υλοποιήθηκαν με leader το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα του ερευνητικού προγράμματος του ΚΕΚΜΟΚΟΠ “Φύλο και μεταναστευτικοί πληθυσμοί. Όψεις κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής πολιτικής” (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ–ΕΠΕΑΕΚ II) και του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος WORKS του ΚΕΚΜΟΚΟΠ για την οργάνωση της εργασίας στην κοινωνία της γνώσης (FP6).

Είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομάδας Έρευνας “Marché du travail et Genre (MAGE)” του CNRS και συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας για την ισότητα των φύλων σε Επιτροπές Υπουργείων και στην αξιολόγηση προγραμμάτων.

Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας» από το 1999 μέχρι το 2009.

Είναι ιδρυτικό μέλος της «Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών» (ΕΛΕΓΥΠ) και από τον Ιανουάριο του 2020 Πρόεδρος.