Δίκτυα

Το Εργαστήριο εκπροσωπεί τη χώρα μας μέσω της διευθύντριάς του, Καθ. Μαρία Καραμεσίνη, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων (ENEGE)της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://www.enege.eu/home

To Εργαστήριο είναι μέλος του δικτύου (MAGE Marché du travail et genre) του CNRS μέσω της Καθηγήτριας Μαρίας Καραμεσίνη.

Το Εργαστήριο είναι μέλος του «Δικτύου «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ»για την ίση συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων»

To Εργαστήριο εκπροσωπεί τη χώρα μας στο Διεθνές  Δίκτυο Πολιτικής και Έρευνας για τις Γονικές  Άδειες με τις Μαρία Καραμεσίνη και Εύη Χατζηβαρνάβα.

To Εργαστήριο συμμετέχει στο δίκτυο Gender, Science, TechnologyandEnvironmentgenderSTE μέσω της Μαρίας Στρατηγάκη.

Το Εργαστήριο συμμετέχει στο δίκτυο : Comparing European Prostitution Policies:Understanding Scales and Cultures of Governance (ProsPol) μέσω την ερευνήτριας Νέλλης Καμπούρη.

Επίσης, είναι μέλος του δικτύου EuroGender(http://eurogender.eige.europa.eu/) – το onlineΕυρωπαϊκό Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων του  Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).