Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Εργαστήριο διευθύνεται από την κ. Μαρία Καραμεσίνη, Καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Παντείου Πανεπιστημίου. Το Εργαστήριο διαθέτει το μέλος Ε.Τ.Ε.Π Παρασκευή Τουρή.

Στο ανθρώπινο δυναμικό του συγκαταλέγονται oι επιστημονικά υπεύθυνες/οι και οι  ερευνήτριες/ες των ερευνητικών προγραμμάτων που συντονίζει και υλοποιεί το Εργαστήριο.

Μαρία Καραμεσίνη

Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Παντείου Πανεπιστημίου. Καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου.

Μεταξύ 2010 και 2015 υπήρξε διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου και διοργάνωσε το 2011 διεθνές συμπόσιο με τίτλο «Γυναίκες, ισότητα των φύλων και οικονομική κρίση».  Από το 2015 έως και το 2019 ήταν Πρόεδρος και Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Από το 1997 μέχρι και το 2014, υπήρξε μέλος όλων των επίσημων ομάδων/δικτύων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανισότητες φύλου στην αγορά εργασίας και την αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών απασχόλησης από τη σκοπιά του φύλου. Μεταξύ 2004 και 2007 ήταν εθνική εμπειρογνώμων και για τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης, ενώ μεταξύ 2008 και 2014 για την αξιολόγηση όλης της πολιτικής ισότητας των φύλων στην Ελλάδα. Ως σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει συμμετάσχει στην ομάδα συγγραφής της πρώτης έκθεσης σε κοινοτικό επίπεδο για την Ενσωμάτωση της Διάστασης του Φύλου στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (gender mainstreaming) και στην ομάδα ανάπτυξης Δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση ως προς την Ισότητα των Φύλων.

Τα τελευταία της βιβλία της σε θέματα φύλου:
1. Καραμεσίνη Μ. (2020), Γυναίκες, φύλο και εργασία στην Ελλάδα, Αθήνα: Εκδ. Νήσος (υπό έκδοση).
2. Καραμεσίνη Μ. και Μ. Συμεωνάκη επιμ. (2019), Συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας στην Ελλάδα. Γένεση, εξέλιξη και αποτίμηση μιας πολιτικής, Αθήνα: Εκδ. Νήσος/Εργαστήριο Σπουδών Φύλου – Πάντειο Πανεπιστήμιο.
3. Καραμεσίνη Μ. – J. Rubery επιμ. (2015), Γυναίκες και λιτότητα. Η οικονομική κρίση και το μέλλον της ισότητας των φύλων, Αθήνα: Εκδ. Νήσος/Εργαστήριο Σπουδών Φύλου – Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Δείτε τον πλήρη κατάλογο δημοσιεύσεων

Δείτε τον κατάλογο δημοσιεύσεων σε θέματα φύλου