Ερευνητικά Προγράμματα

ASTRAPI EU Project -Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συμμετέχει από τον Σεπτέμβριο του 2019 στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος  : Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents με συντονιστή φορέα την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης: Erasmus+ Strategic Partnerships Key Action 2 Sector: KA204 – Strategic Partnerships for adult education και λήγει τον Μάρτιο του 2022.

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Καθ. Γεωργία Πετράκη.

Περισότερες πληροφορίες  στην ιστοσελίδα του προγράμματος.