Ερευνητικά Προγράμματα

ProGender: Ψηφιακός Κόμβος για τις Έμφυλες Επιπτώσεις της κρίσης του Covid-19

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συντονίζει από τον Δεκέμβριο του 2020 το έργο: ProGender: Ψηφιακός Κόμβος για τις Έμφυλες Επιπτώσεις της κρίσης του Covid-19 με επιστημονικά υπέυθυνη την Αν. Καθ. Μαρία Στρατηγάκη.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014– 2021) που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Περισότερες πληροφορίες  στην ιστοσελίδα του προγράμματος.